Debat

Merkels tøven kan ende katastrofalt for Europa

Løsningen på den truende europæiske lavkonjunktur ligger i finanspolitikken. Men spørgsmålet er, om politikerne lytter

I disse dage vælter det ind med skuffende nøgletal fra udlandet. I Eurozonen er væksten gået kraftigt ned i gear og Tyskland var ligefrem i bakgear i andet kvartal af 2019, hvor bruttonationalproduktet faldt med 0,1 procent.

Det er bl.a. nye udledningsstandarder til bilproducenterne, som har dæmpet den økonomiske aktivitet i Tyskland, men handelskrigen mellem USA og Kina kaster også skygger ind over den tyske økonomi og EU. Uroen om handelskrigen, det kaotiske forløb omkring brexit, sætter sig også negativt i forbrugernes og virksomhedernes lyst til at forbruge og investere.

I USA er der fortsat pæn vækst, men rentekurven er inverteret. Dvs. de lange renter er kommet ned under de korte renter, og det har typisk været et varsel om en forestående recession.

Manges øjne er rettet mod centralbankerne i håbet om, at de vil lempe pengepolitikken for at imødegå den truende lavkonjunktur. Den Europæiske Centralbank (ECB) kan dog ikke gøre så meget mere. Pengepolitikken er allerede meget lempelig, og i virkeligheden ligger løsningen på den truende lavkonjunktur i EU et helt andet sted, nemlig i finanspolitikken.

Tyskland har sunde offentlige budgetter, og har som et af de få lande i EU (i øvrigt sammen med Danmark) plads på de offentlige budgetter til at øge de offentlige investeringer. De offentlige investeringer i Tyskland har i en lang årrække tillige ligget lavt, og der er gennem årene derfor opbygget et stort behov for investeringer i bl.a. infrastruktur, digitalisering og klima.

De øgede offentlige investeringer i Tyskland, vil ikke kun være til gavn for Tyskland selv. De gavnlige effekter af en vækstpakke i Tyskland vil sprede sig som ringe i vandet og smitte positivt af på resten af EU. Når efterspørgslen i Tyskland øges gennem flere offentlige investeringer, gavner det også de lande, som handler med Tyskland. Disse afledte samhandelseffekter af øget efterspørgsel i Tyskland, er forholdsvis store. En vækstpakke i Tyskland med offentlige investeringer vil skabe næsten det samme antal arbejdspladser i resten af EU, som i Tyskland.

De øgede offentlige investeringer i Tyskland, vil ikke kun være til gavn for Tyskland selv. De gavnlige effekter af en vækstpakke i Tyskland vil sprede sig som ringe i vandet og smitte positivt af på resten af EU

Erik Bjørsted, cheføkonom Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

I forhold til at håndtere en truende lavkonjunktur i Europa, er der også for Tyskland langt mere perspektiv i at bruge finanspolitikken end at lempe en allerede meget lempelig pengepolitik, og som dårligt kan lempes mere.

I forvejen har der de sidste mange år været lagt alt for meget over på skuldrene af ECB, fordi man i årene 2011-2013 strammede finanspolitikken for voldsomt i EU, inden økonomien var kommet sig oven på finanskrisen. Det var en fejl, som har haft store vækstmæssige og sociale omkostninger. Desværre har vi i EU selv under opsvinget ikke kunnet gøre os uafhængige af ECB’s meget lempelige pengepolitik med negative renter. Derfor er finanspolitikken nødt til at spille en meget større rolle de kommende år.

Læs også