Debat

Radikale Venstres flyafgift hjælper ingen og intet

Forslaget om en klimaafgift på flyrejser er dyrt og har en ringe effekt på CO2-udledningen

Otto Brøns-Petersen, analysechef i tænketanken Cepos.

Udslippet af drivhusgasser skal nedbringes med 70 pct. fra 1990 til 2030. Det er regeringen blevet enig med sit parlamentariske grundlag om. Det er en meget ambitiøs målsætning, som oprindelig blev fremført af Enhedslisten og kritiseret af de øvrige partier for overbud.

Den samfundsøkonomiske omkostning vil blive voldsom. Det årlige beløb i 2030 kan med usikkerhed anslås til 26 mia.kr.,  (når man ikke vil anvende annullering af CO2-kvoter). Men det kræver, at man vælger de øvrige mest omkostningseffektive redskaber. Ellers kan regningen blive væsentligt større.

Derfor bør regeringen og de øvrige partier bag målet begynde med at skaffe sig et overblik over de mest omkostningseffektive virkemidler. Og så bør man fremlægge en plan for, hvordan målet kan realiseres mest effektivt.

Faktisk har partierne klogeligt afstået fra på forhånd at lægge særligt mange bånd på redskaberne til grøn omstilling i forståelsespapiret. Det er klogt, fordi det koster ekstra at binde sig til virkemidler, før man ved, om de er omkostningseffektive.

Derfor er det en dårlig idé, at De Radikale nu kommer med et løsrevet forslag om at indføre en klimaafgift på fly som led i finansloven. Det vil ikke gøre det nemmere at indfri det ambitiøse mål. Og en flyafgift er ikke et omkostningseffektivt redskab.

Afgifter er ikke i sig selv dårlige instrumenter til at nedbringe drivhusgasudledningen. Tværtimod kan det være en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde at få klimabelastning ind i priserne. Men netop fly er i forvejen med i EU's kvotesystem. Derfor vil det være skadelig dobbeltregulering at lægge afgifter oveni. Det vil svække effekten af kvotesystemet. CO2-kvoter er efter en årrække med lave priser steget betragteligt, men det vil blive modvirket af også at lægge afgifter på.

Det er et eksempel på et nationalt tiltag, som underløber den fælles klimapolitik i EU. At netop det ellers meget EU-positive radikale parti står bag forslaget, må virkelig undre.

De Radikale fortjener dog ros for, at deres flyafgift er mere gennemtænkt end andre forslag. For det første er den tænkt placeret på flyenes udledning af drivhusgasser og ikke bare på flyrejser i det hele taget. For det andet vil man reelt fritage interkontinentale flyvninger – ellers havde man bare skubbet den trafik til andre lande.

Men forslaget flyver altså ikke. Det er fristende for støttepartier at skaffe sig knaphulsblomster ved de årlige finanslovsforhandlinger at vise frem. Men på klimaområdet er det uforeneligt med den store ambition.

Læs også