Debat

Har du husket maratonløberne i din portefølje?

For mange mennesker er obligationer bare ikke helt så spændende som aktier. Men de er bydende nødvendige i din portefølje, hvis du vil sprede risici.

Der er noget særligt over atletikkens sprinterkonger. De muskuløse, bredskuldrede 100 meter-løbere har en rå coolness over sig, som splejsede langdistanceløbere har svært ved at matche.

På samme måde har aktier noget særligt over sig, mens obligationer er sådan lidt mere, ja, kedelige, ikke? Hvor aktier ligesom sprintere kan være ekstremt eksplosive, bevæger obligationer sig som langdistanceløbere i et mere afmålt tempo.

Sagen er imidlertid, at når du investerer din opsparing, så minder det mere om et maratonløb end en spurt, og derfor er det risikabelt kun at have sprintere i din portefølje. Selv om de måske kommer hurtigere ud af startblokken, går de fra tid til anden komplet sukkerkolde, og i de perioder er det vitalt også at have kværnende langdistanceløbere i porteføljen til at reducere tidstabet.

Hvor obligationer generelt opfattes som kedelige, betragter mange investorer i særdeleshed statsobligationer som søvndyssende. Men før du falder helt i søvn, så tjek lige de her tal: Da præsident Donald Trump den 1. august i år udsendte et tweet om nye forhøjede toldsatser på kinesiske varer for 300 mia. dollar, tog han de fleste analytikere og investorer med bukserne nede og udløste en ny bølge af usikkerhed og heftige udsving på de finansielle markeder. To uger senere var det amerikanske aktieindeks S&P 500 faldet med 4,6 pct., mens de amerikanske statsobligationer (løbetid 7-10 år) i samme periode havde givet et positivt afkast på 3,3 pct.

Det illustrerer, hvorfor værdien af obligationer i en portefølje næsten ikke kan overvurderes. Historisk set er obligationer med høj kreditkvalitet som f.eks. realkredit- og statsobligationer ofte steget i perioder, hvor aktierne har oplevet markante kursfald, og det er netop hvad risikospredning handler om – ikke mindst i perioder med stor usikkerhed i de finansielle markeder.

Og selv om det instinktivt virker forkert at købe obligationer med de meget lave eller negative renter, vi oplever i øjeblikket, kan pengepolitiske lempelser fra centralbankerne og vigende risikoappetit fortsat øge efterspørgslen efter obligationer, så der yderligere kan være mindre kursgevinster at hente.

Det er i øvrigt ikke alle obligationer, der giver meget lave eller negative renter. Der er interessante emerging markets-obligationer (EM), som dog har en lidt højere risikoprofil. EM-obligationer er primært udstedt af stater og her får du aktuelt en gennemsnitlig rente på 5,5 pct. på obligationer udstedt i hård valuta som dollar og euro, hvilket er en merrente på 3,9 procentpoint set i forhold til amerikanske statsobligationer.

EM-obligationer er hverken sprintere eller langdistanceløbere, men et sted derimellem – måske 1.500 meter eller 3.000 meter forhindringsløb. De bidrager yderligere til risikospredningen i din portefølje, så den kan lidt af det hele.

Læs også