Debat

Et wake-up call for den grønne omstilling

Udviklingen indenfor bæredygtig teknologi er i fuld gang, men det går slet ikke hurtigt nok.

I de seneste år er der kommet lovende tegn indenfor bæredygtig teknologi. Store prisfald tyder på, at markederne vil kunne drive en grøn omstilling, hvis de bare får tid nok. Men hvis man troede at vejen til nulemission i 2050 dermed var banet, viser de nyeste tal for første halvdel af 2019 imidlertid en anden historie. På lang sigt skal den grønne omstilling nok komme, men det går simpelthen ikke hurtigt nok.

De gode nyheder er, at bæredygtig energi og de komplementerende teknologier omkring den følger samme mønster, der har karakteriseret tidligere teknologiske revolutioner. Det skyldes den såkaldte læringseffekt: jo mere der investeres i teknologien i dag, jo hurtigere falder prisen i morgen. I starten skal alle teknologier have hjælp til at få prisen ned til det punkt, hvor den er konkurrencedygtig uden støtte, derefter vil prisen fortsætte med at falde af sig selv, men indtil da er der behov for hjælp.

Mange steder i verden virker det som om vi er kommet til dette punkt. I de fleste udviklede lande kan de nye bæredygtige teknologier godt klare sig uden støtte, eksempelvis ved at vinde auktioner i fri konkurrence med fossile brændstoffer.

Bæredygtige teknologier er meget tæt på at være konkurrencedygtige

Elizabeth Mathiesen, økonom i den svenske bank SEB.

Men på trods af stigende markedsandele og faldende priser er der imidlertid nogle klare advarselstegn. Ifølge Bloomberg New Energy Finance (BNEF), er de globale investeringer i bæredygtig energi faldet med 14 pct. i første halvdel af 2019. Faldet i USA og Europa på hhv. 6 og 4 pct. er forholdsvis begrænset, mens udviklingen er mere bekymrende i Kina, hvor investeringerne blev reduceret med 39 pct.

Det skyldes primært at Kina er gået fra faste subsidier af bæredygtige teknologier til et auktionsbaseret system. Det er på langt sigt en sund ting, og hvis priserne fortsætter med at falde vil investeringerne tage til igen. Det er bare ikke godt nok, hvis man gerne vil have en hurtig omstilling.

Og vi skal have en hurtig omstilling, for selv hvis vi var nået til det punkt, hvor markedskræfterne kunne tage over, så vil det ikke være nok til at nå målet om nulemission i 2050. Når vi i forvejen er bagved kurven med energitransitionen og investeringerne samtidig falder, understreger det et akut behov for at skubbe yderligere til processen for at få det til at gå hurtigere. Det kalder på politiske initiativer, der gør det dyrere for dem, der ikke bruger bæredygtig energi for at få sat skub i investeringerne.

Heldigvis er det ikke nødvendigvis noget, der skal ske over en længere periode. Bæredygtige teknologier er meget tæt på at være konkurrencedygtige, og hvis vi får fremrykket investeringerne vil priserne hurtigt falde til et niveau, der kan tiltrække den nødvendige kapital. Men hvis det langsigtede mål er en fuldført omstilling inden 2050, så viser de nye tal, at der er akut brug for hjælp på den korte bane.

Læs også