Debat

Al magt til medarbejderne – men kan de magte det?

Det er ikke uden udfordringer at overlade kontrollen med en virksomhed til medarbejderne. Men det kan lade sig gøre.

Ingeniørgiganten Rambøll, der i 2018 omsatte for over 11 mia. kr., er formentlig den største medarbejderkontrollerede virksomhed i Danmark. 
Foto: Rambøll Pr-foto: Rambøll

Der er åbenlyse fordele ved, at medarbejdere ejer aktier i det selskab, som de arbejder for. Det giver en helt anden motivation, at medarbejderne også er ejere, får en retmæssig medbestemmelse og en del af den gevinst, som de selv er med til at skabe. Medarbejderaktier er meget udbredt i Danmark som en måde at få de ansatte til at give den en ekstra skalle.

Men det kan give god mening at gå et skridt videre. Der ligger nemlig potentielt store samfundsøkonomiske gevinster og venter, hvis medarbejdere ejer væsentlige dele af de virksomheder, som de er ansat i. Men det forudsætter, at de formår at forvalte medejerskabet på den rigtige måde. Der er tilmed forskning, der viser, at selv medarbejderkontrol kan give virksomheder bedre økonomiske resultater og ikke mindst rumme en større overlevelsesevne, hvis en ødelæggende krise rammer. ..

Læs også
Top job