Debat

Danmark bør presse på for finanspolitiske lempelser i udlandet

Vi skal presse på for finanspolitiske lempelser på vores største eksportmarkeder

Risikoen for et nyt globalt økonomisk tilbageslag er øget mærkbart over de seneste måneder.

Det er naturligvis bekymrende, da mange danske virksomheder er meget afhængige af afsætningsmulighederne på vores eksportmarkeder. I 2018 var der en samlet eksport af varer og tjenester på knap 1.200 mia. kr., hvilket betyder, at ca. 525.000 danske jobs er direkte knyttet til eksporten. En nedgang i eksporten vil dertil ramme dansk økonomi med en tydelig regional slagside. De mest sårbare kommuner findes uden for landets største byer, hvor få store konjunkturfølsomme eksportvirksomheder har afgørende betydning for den lokale økonomiske aktivitet og jobskabelse.

Hvis dansk økonomi bliver ramt af en ny eksportnedtur bør finanspolitikken derfor være skræddersyet til at håndtere netop de problemer det vil skabe for dansk økonomi. Altså en skæv regional økonomisk nedtur.

Den klassiske ekspansive finanspolitik kan ikke stå alene. Et øget offentligt forbrug vil understøtte væksten bredt i hele landet, men vil ikke give en ekstra hjælpende hånd til de mest udsatte områder. Målrettede offentlige investeringer kan være en mulighed, men det er ikke oplagt at gode offentlige investeringsprojekter ligger i de områder af landet, hvor eksportnedturen rammer hårdest. Dertil understøtte offentlige investeringer kun i mindre grad eksporterhvervene.

En lettelse af skatten på arbejde kan også være en vej frem. Men da danskernes privatøkonomi i forvejen er kernesund, og opsparingstilbøjeligheden meget høj, så er det ikke oplagt at skattelettelser i et væsentligt omfang vil blive omsat til øget forbrug.

Det vil derfor også være mere fornuftigt at se på finanspolitiske instrumenter, der målrettet understøtter erhvervslivets rammevilkår på tværs af landet. Det kan helt oplagt være en yderligere nedsættelse af selskabsskatten. Dertil kan det også være fornuftigt at igangsætte tiltag, der gør det mere attraktivt for virksomhederne at foretage investeringer og innovation, fx via et nyt investeringsfradrag.

Fra et dansk synspunkt vil det også være gavnligt, hvis finanspolitikken lempes på vores største eksportmarkedet. Det gælder særligt i Tyskland og Sverige, hvor det finanspolitiske råderum er fornuftigt. En stigning i det offentlige forbrug på vores største eksportmarkeder vil i et vist omfang gå til indkøb af importerede varer og tjenester fra Danmark. Det gør sig også gældende ved skattelettelse, der vil blive anvendt til højere privatforbrug, og dermed import af danske forbrugsvarer. Et dansk politisk pres for en mere lempelig finanspolitik i de europæiske lande, der har de finanspolitiske muligheder, vil derfor også en oplagt vej at gå, hvis eksportkrisen bliver en realitet.

Læs også