Debat

Dårlige bestyrelser koster ejerledere dyrt

Det er sølle 6 procent af de ejerledede virksomheder, der frivilligt har en bestyrelse tilknyttet. Det tal burde være langt højere, skriver erhvervspsykolog.

Eksterne medlemmer i bestyrelsen kan have aførende betydning for væksten i ejerledede selskaber, viser forskning fra CBS.

Alt for få små og mellemstore virksomheder har en professionel bestyrelse tilknyttet. Særligt udtalt er tendensen, når vi ser på ejerledede virksomheder.

Det viser en nylig rapport fra Center for Ejerledede Virksomheder ved CBS. 

Ser man isoleret på de virksomheder, der ikke fra lovgivningens side er tvunget til at have en bestyrelse - anpartsselskaber eksempelvis - er det faktisk kun 6 procent af de ejerledede virksomheder, der frivilligt har en bestyrelse tilknyttet. 

Det tal burde være langt højere, for rapporten viser samtidigt, at ejerledede anpartsselskaber, der vælger at have en bestyrelse, gennemsnitligt lever længere end selskaber, der ikke gør. Omtrent en fjerdedel af ejerledede anpartsselskaber uden en bestyrelse er mere end 25 år gamle, mens andelen er hele 34 pct. for selskaber med en bestyrelse. 

En plausibel forklaring på dette kunne være, at en bestyrelse har betydelig indflydelse på en virksomheds succes. Set med mine øjne bekræfter rapporten i hvert fald en gammel sandhed: Virksomheder med en bestyrelse klarer sig som oftest bedre end virksomheder uden - særligt på den lange bane - og som rapporten også påpeger, er en bestyrelse i særdeleshed vigtig for virksomheder, der ønsker at vokse og eksempelvis tage springet fra lille til mellemstor virksomhed.

Vigtigt er det dog, at man i sammensætningen af en bestyrelse ikke forfalder til at indsætte ægtefæller, den gamle ven og familiens advokat. Som rapporten fastslår: »Eksterne medlemmer i bestyrelsen kan have aførende betydning for selskabers produktivitetsvækst. Vores undersøgelse viser, at selskaber med bestyrelser udelukkende besat af interne medlemmer ikke i samme grad formår at udnytte selskabets vækstpotentiale som sammenlignelige selskaber med eksterne medlemmer.« Lykkes man derimod med at sammensætte en kompetent bestyrelse, kan denne i allerhøjeste grad være en accelerator for vækst.

Ejerledere bør derfor få en professionel bestyrelse ind over virksomheden relativt tidligt. For ligesom en bestyrelse kan være med til at sikre lang levetid, så kan en kompetent bestyrelse også være livgivende og værdiskabende i de etablerende år, hvor sparring og kontakter kan være afgørende for succes. Man bør finde bestyrelsesmedlemmer, der har praktisk ledererfaring, der tør udfordre status quo og give forretningsmæssig og strategisk sparring samt sundt modspil. Eksterne eksperter forbedrer simpelthen de ejerledede virksomheders chancer for vækst og langsigtet overlevelse.

Af Helle Aaes, erhvervspsykolog og partner i konsulentvirksomheden Summit.

BRANCHENYT
Læs også