Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Kapitalskruen er gået over gevind

Landets mindre og mellemstore pengeinstitutter bliver i særlig grad ramt af nye bureaukratiske regler og krav.

Landets yderområder risikerer at blive taberne, når myndighederne bliver ved med at stramme kapitalkravene for banksektoren.

Vi taler om vækstbetingelserne i områder af Danmark, som er præget af lokalt engagement og virkelyst, som det kun er i samfundets interesse at bakke op om. Alle ved, hvad det betyder, når købmanden lukker og slukker i et område. Nogenlunde lige sådan er det, hvis skolen, lægen eller det lokale pengeinstitut forsvinder.

I et land som Danmark med nogle få meget store virksomheder som Lego, Grundfos og Danfoss, men også et væld af små 1-10 mandsvirksomheder fordelt over hele landet, har vi brug for en banksektor, der kan matche behovene og understøtte væksten hos alle typer af virksomheder. Derfor er det også vigtigt, at vi i Danmark har en mangfoldig banksektor med både større og mindre aktører.

Men i disse tider bliver kravene, til hvor meget kapital banksektoren skal have på kistebunden, hele tiden øget, og det er ikke kun sund fornuft. For stramningerne kan sætte sig som tilbageholdenhed over for at finansiere nye tiltag, og det kan ramme væksten.

Mange af kapitalkravene til den finansielle sektor kommer fra EU, men flere er også rene danske ”myndighedsopfindelser”, som ikke kommer forbi vores bord som folketingspolitikere. I øjeblikket er Finanstilsynet for eksempel godt i gang med at stamme kapitalkravet til bankernes operationelle risiko, selvom institutterne allerede har hensat betragtelige beløb til den risiko.

Man har tidligere politisk sat sig for at se den finansielle regulering efter i sømmene for at afskaffe unødige byrder for de finansielle virksomheder. Man har også arbejdet målrettet for at sikre, at EU-regler ikke blev overimplementeret i Danmark. Man kom et stykke af vejen med begge tiltag. Men nu er vi ved at ende i en helt anden boldgade. Og det konkrete eksempel er godt.

For med til historien hører, at landets mindre og mellemstore pengeinstitutter i særlig grad bliver ramt af det nye myndighedsinitiativ. De belastes af, at de helt legitimt benytter sig af de regler, der gælder for mindre finansielle virksomheder, som arbejder efter en enkel forretningsmodel. Noget, der skulle tilgodese dem, udløser nu i stedet et ekstra kapitalkrav. Det er ikke kun ulogisk. Det kan også give bagslag. For disse pengeinstitutter spiller en helt særlig rolle for vækst og udvikling, ikke kun derude, hvor kragerne vender, men rent faktisk lige så snart, vi bevæger os uden for de større byer.

Jeg har tidligere italesat denne udfordring overfor de tidligere erhvervsministre - og nu håber jeg så, at den nye vil byde institutterne til samtaler og igangsætte en politisk forhandling, så vi får skabt bedre vilkår for især de mindre banker, men også får set på hvor der evt. kan afreguleres overfor alle landets banker, da der givetvis er elementer fra de mange bankpakker som bør udfases.

BRANCHENYT
Læs også