Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Forsikringsmægleres dobbeltrolle er dyrt for pensionen

Konkurrencen halter blandt forsikringsmæglere på pensionsmarkedet, og det går udover medarbejderes pension. Tiden er inde til at forbyde mægleres dobbeltrolle.

Konkurrencen blandt forsikringsmæglere påvirker pensionsopsparingen for flere hundrede tusinder privatansatte. Så der er god grund til, at to af anbefalingerne, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i sin pensionsrapport kort før jul, handler om forsikringsmæglere. Det marked fungerer på en måde, som kan få nakkehårene til at rejse sig på enhver af styrelsens embedsmænd.

Når en firmapensionsordning sendes i udbud, bygger det på en aftale mellem virksomheden og mægleren. Men det er ikke virksomheden, der betaler regningen for udbuddet. Det gør derimod i sidste ende de medarbejdere, der er omfattet af firmapensionen. Medarbejdere, der vel at mærke oftest ikke har noget at skulle have sagt hverken til udbuddet eller omkostningerne.

Og selvom langt de fleste virksomheder fokuserer på medarbejdernes pensionsforhold, når aftalen skal på plads, kan virksomheden også forsøge at varetage andre interesser som f.eks. at opnå bedre eller billigere forsikringer til sig selv.

Så der er al mulig risiko for, at udbuddet kan blive dyrere for de ansatte end nødvendigt.

Og det viser sig tilsyneladende på forsikringsmæglernes bundlinje. Indtjeningen er vokset fra godt 200 mio. kr. i 2012 til over 500 mio. kr. i 2017. Imponerende.

Måske er forsikringsmæglerne bare dygtigere end resten af pensionsbranchen? Eller er der snarere skabt et marked, hvor konkurrencen er sat ud af spil? Rapporten tyder på det sidste. Den indeholder en undersøgelse af, hvilke effekter en række udbud fra perioden har haft. Resultatet? Ingen effekt.

Mæglerne indtager i stigende omfang en dobbeltrolle i forbindelse med udbuddet. De stiller krav om, at de også skal stå for den efterfølgende servicering af pensionsordningen, dvs. stå for den løbende kontakt og rådgivning. Smart. For det er her, de store penge er. 75 pct. af mæglernes indtjening kommer i dag fra servicering.

Hvad er løsningen? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler et forbud: En forsikringsmægler, der står for udbuddet, kan ikke kræve, at forsikringsmæglere skal stå for serviceringen. Sådan et forbud vil kunne åbne for, at arbejdsmarkedspensionsselskaber, der i de fleste tilfælde har markedets laveste administrationsomkostninger, kan byde ind på udbud, som de i dag er afskåret fra.

Det vil være klogt. For når konkurrencen halter, går det udover den enkelte, som ikke får nok ud af sin pension. Og den offentlige økonomi bliver også ramt, fordi lavere pensionsopsparinger giver lavere skat.

Så ja tak til et forbud mod forsikringsmæglernes dobbeltrolle. Hellere i dag end i morgen.

BRANCHENYT
Læs også