Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Digitale geparder eller mammutter?

Klimaforandringer. Coronavirus. Brexit. Verden bevæger sig hurtigt rundt om os, men er danske virksomheder overhovedet klar til forandringer og nye markeder?

Når økonomien påvirkes af de udfordringer, verden står over for, er digitalisering et af de vigtigste holdepunkter for virksomheder. I en dynamisk verden er det især digitalisering, der afgør, hvilke virksomheder der klarer sig og er konkurrencedygtige, og hvilke der må bukke under, når tiderne skifter.

Når først forandringerne er der, er de næste på vej.

På mange måder minder dette dilemma om så mange andre menneskelige dilemmaer. Vi reagerer først, når isen smelter. Vi skal først undersøge, diskutere og blive enige, så vi har et fundament at reagere ud fra. Sondringen mellem ’proaktiv’ og ’reaktiv’ er måske et lidt fortærsket skisma, men det er nu engang ret karakteristisk for os mennesker.

Men der er brug for ageren, hvis virksomheder vil undgå at falde igennem på grund af forældede, langsommelige, manuelle processer, der stadig er herskende mange steder. I stedet for at afvente kommende forandringer og først forsøge at optimere der, er det bedre at agere nu, hvor der rent faktisk er styr på økonomien. Så vi er forberedte på kommende scenarier, og har tilpasset vores arbejdsgange dertil.

Når der er travlt i dansk erhvervsliv, oplever jeg, at der er en større tilbøjelighed til at gå på kompromis med krav og kvalitet. Hvis det fungerer ok, er der ikke tid til at lave om på det. Selvom processen måske tager lidt for lang tid, kræver lidt tilpasning, er den der jo trods alt.

Selvom de fleste af os i teorien godt er klar over, at dette kan være risikofyldt og uhensigtsmæssigt, er der alligevel langt til praksis. For i praksis er der travlt. Blikket er rettet mod det direkte salg og den nuværende situation – og ikke alle de bagvedliggende processer. Men i sidste ende vil det, både i gode og dårlige tider, gavne virksomheden at være opmærksomme på hvilke processer, der kan effektiviseres. Optimering af processer kan gøre hverdagen lettere for alle i virksomheden, og der kan potentielt hentes tid og ressourcer, der kan bruges på kerneforretningen.

Det er ikke nok at tage en beslutning om, at nu er vi digitale. Og så investere i en smart løsning. Digitalisering er en evigtvarende proces, og mange steder tager det tid, før alle grene i virksomheden og den dertilhørende kultur, tænker digitalt.

Det er en illusion at tro, at vi kan regne fremtiden ud i en strategisk plan. Så får vi skyklapper på, og risikerer at ignorere vores omgivelser. Derfor er vi nødt til hele tiden at vende blikket ud af mod verden og lade dette være styrende for vores ageren. Vi må tænke fremad og være proaktive, men stadig være dynamiske i forhold til omgivelserne. Der giver digitalisering alt andet lige virksomheder et bedre fundament at agere ud fra.

Nye markeder skaber andre markeder. Der kan ikke længere stilles spørgsmålstegn ved digitaliseringens betydning. Hvis man som virksomhed er med på den digitale bølge, kan man hurtigere og mere smidigt tilpasse sig nye markeder. Man kan endda også selv være med til at påvirke dem. Uden digitalisering er det f.eks. langt svære – nærmest umuligt – at indgå globale samarbejder. Teknologi og digitalisering har dannet grobund for det globale marked, og her er der kun noget at hente, hvis man som virksomhed sidder på de forreste cykler i feltet.

I en foranderlig og dynamisk verden, hvor der ikke længere er vinter i Danmark, hvor politik overrasker og chokerer, hvor de sociale medier har enorm betydning for os alle, er det mere afgørende end nogensinde, at virksomheder er digitale geparder fremfor mammutter. For de er uddøde.

BRANCHENYT
Læs også