Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Grøn omstilling og økonomisk genopretning går hånd i hånd

Coronakrisen betyder i sagens natur ikke, at klimakrisen er forsvundet, og ej heller, at vi bør slække på ambitionerne – tværtimod. Derfor har Wind Denmark og Brintbranchen indgået PtX-alliancen for at presse på udviklingen.

Corona rammer verden
Med teknologien Power-to-X (PtX) kan  overskudsstrøm fra vindmøller lagres og overføres til andre sektorer, der ikke kan køre på strøm alene. Foto: Thomas Borberg

Ambitionerne på klimaets vegne skal fortsat være tårnhøje. Ikke kun på grund af klimahensyn, men også af hensyn til dansk beskæftigelse, erhverv og eksport – for den grønne omstilling kan i stor udstrækning bidrage til en genopretning af dansk økonomi og sikre bæredygtig vækst langt ind i fremtiden. Vel og mærke hvis vi gør det rigtigt, og skaber nye danske styrkepositioner med rod i de områder, hvor vi gennem årtier har stået stærkt.

Danmark har styrkepositioner, som har placeret os i det grønne førerfelt i mange år og det skal vi bygge på. Både fordi vi har en forpligtigelse til at gå forrest, og fordi grønne løsninger og teknologier tilfører arbejdspladser, nye erhverv, global eksport og holdbar og økonomisk vækst. Det har vi bevist allerede, og nu er tiden til at skrive næste kapitel i det grønne eventyr.

Første skridt på vejen er mere vind – meget mere vind. Målet om et 100 pct. bæredygtigt energisystem gør det nødvendigt med en massiv udbygning med vedvarende energi. Det vil betyde, at vi i nogle perioder kommer til at producere mere strøm, end vi kan bruge via det traditionelle elnet. Men det betyder ikke, at vi ”alligevel ikke kan bruge alt den strøm”, som man ellers til tider kan høre i den energipolitiske debat som argument for at stoppe den grønne omstilling. Det handler i stedet om, at vi skal bruge strømmen anderledes og til andet.

Gennem Power-to-X (PtX) skal vi i storskala konvertere energien, så vi kan nyttegøre strømmen på andre måder. Ved at opskalere brintproduktion og PtX er det muligt at lagre overskudsstrøm og overføre den til andre sektorer, der ikke kan køre på strøm alene. Ved hjælp af grøn strøm kan vi fremstille en lang række andre brændsler, såkaldte electrofuels, som f.eks. brint, metan, metanol og ammoniak. Dermed kan vi flytte den grønne strøm ud af elsystemet og over i energisystemet. Til skibe, lastbiler, busser, gødningsproduktion og fly, såvel som til andre sektorer, der ikke kan elektrificeres på traditionel vis.

Denne mulighed for reel sektorkobling er afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling. Ikke mindst i traditionelt svære sektorer som landbrug, industri og transporten, hvor store og stærke maskiner ikke kan køre på strøm alene.

Danmark er ualmindeligt godt rustet til at gå ind i den næste fase af omstillingen. Vi har en meget stærk, grøn forskningstradition og et væld af nye, grønne virksomheder indenfor PtX, som er klar til at løfte deres del af opgaven – og skabe arbejdspladser og eksportmuligheder undervejs.

Alle led er klar, nu skal planen lægges og kæden smedes sammen. Men det er komplekst, og kræver samspil på tværs af sektorer og mellem stat, kommuner og erhvervslivet. Derfor har Wind Denmark og Brintbranchen indledt et samarbejde – PtX-alliancen – der skal være med til at fremme dagsordenen og presse på udviklingen.

Noget af det første er at arbejde for, at der - i forbindelse med de politiske forhandlinger om klimahandlingsplanen - vedtages en ambitiøs national brint- og PtX-strategi. For vi har alle muligheder for at lade den grønne omstilling blive en drivende kraft i genopretningen af dansk økonomi, og skabe fundamentet for en hel ny bølge af grønne klimaløsninger med afsæt i PtX-teknologier. Det giver mening for både klima og den bæredygtige vækst, vi i Danmark er garant for.

BRANCHENYT
Læs også