Debat

Nyt kapitel: Sådan går det nu for Lars Juhl, der fuckede sit liv op. Læs det nye kapitel her. Vi har låst en del af det op.

Mærsk, brug pengene på fremtiden - men vent

Milliardgevinsten fra den aktuelle overnormale profit i containermarkedet skal bruges med omtanke. Den kommer næppe igen.

Det er formand Jim Hagemann Snabe, der på vegne af bestyrelsen i A.P. Møller-Mærsk skal lede den svære diskussion om anvendelse af de mange milliarder fra det nuværende, midlertidige rateboom i containerindustrien. Det kan nemlig blive definerende for den danske transport- og logistikkæmpes fremtid. 
Foto: Mærsk

Det må føles som jackpot. De mange flaskehalse, mangel på containere og store stigninger i efterspørgselen efter fragttransport i takt med coronakrisens tilbagetrækning har fået indtjeningen hos især de globale containerrederier til at eksplodere. Med den seneste opjustering af resultatprognosen står A.P. Møller-Mærsk nu til at få mindst 11,5 mia. USD eller 72 mia. kr. ekstra i kassen, når alt er betalt - også kaldet de frie pengestrømme. Det er næsten 30 mia. kr. mere end tidligere forventet. Det er en kærkommen gave, men det rejser også kritiske spørgsmål om, hvad de mange milliarder skal bruges på.

Der er ingen tvivl om, at de nuværende anormale markedsbetingelser for containerfragt med skyhøje rater er midlertidige, og at den store gevinst er ekstraordinær. Der kan derimod dvæles og spekuleres længe og inderligt i, hvor lang tid det vil tage, før mere ordinære forhold igen indtræffer. Esplanadens store opjustering af de forventede økonomiske resultater bunder netop i, at det ikke længere skønnes, at det vil ske i år men nærmere tidligst til foråret. Det er en betragtelig merprofit, som Mærsks bestyrelse nu kan råde over på samme tid, som den store transport- og logistikkæmpe efterhånden er gældfri. Dertil kommer, at et strukturelt skift mod en lidt mere stabil, men dog lavere indtjening i containerfarten heller ikke kan udelukkes...

Læs også