Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Risikokommentar: Den globale økonomi sættes på prøve

Allerede nu er det tydeligt, at verdens store økonomier ikke bare oplever en markant fremgang i år – men den globale økonomi byder stadig på mange muligheder.

Kina

Fra Kina kom der onsdag endnu en gang et overraskende positivt økonomisk nøgletal. Indkøbschefernes forventninger (PMI) i den private fremstillingssektor steg til 51,7. I januar dykkede indekset, delvis uventet, til 51,0, men nu er indekset tilbage tæt på den højeste måling gennem flere år på 51,9 fra december 2016. Tallet for sidste måned skal ses i lyset af en gennemsnitlig forventning blandt økonomer på 50,8.

PMI-indekset steg dog også i andre lande og repræsenterer derfor ikke en isoleret positiv udvikling i Kinas økonomi, men udviklingen er bedre end i andre lande.

Indekset for byggesektoren viser en ventet tilbagegang, og servicesektoren har standset sin stigning, hvilket jeg noterer mig, men det absolutte niveau viser stadig god ekspansion. For både investorer og virksomheder har de kinesiske myndigheder desuden annonceret et par vigtige nyheder.

Forleden blev det offentliggjort, at udenlandske investorer med investeringer i indenlandske kinesiske obligationer nu kan afsikre valutakursrisikoen. I tirsdags bekræftede myndighederne ligeledes, at udenlandske firmaer kan udføre deres overskud som altid, hvilket nogle har frygtet skulle blive ændret eller skærpet.

Indien

Hvor Kina viser en væsentligt mere stabil vækst, er udsigterne for Indiens økonomi mindre robuste. Mange har gennem lang tid forventet den modsatte situation med ligefrem et delvist kollaps i Kina og stigende bnp-vækst i Indien. Selv Indiens regering har det seneste par år været stærk i troen på væsentligt højere vækstrater i Indien fremfor Kina. Den drøm er indtil videre kun en drøm, da OECD i denne uge sænkede forventningen til Indiens bnp-vækst i indeværende finansår, der slutter ved udgangen af marts. Skønnet er nu, at væksten falder fra 7,4 til 7,0 pct. For det kommende finansår mener OECD, at væksten tiltager igen og rammer 7,3 pct. for at stige yderligere til 7,9 pct. året efter.

Det bærende i OCED’s argumentation for en stigende vækst er, at den nationale momslov blev vedtaget, hvilket forventes at øge den økonomiske aktivitet. Det er jeg helt enig i, men man skal huske, at det er indregnet i aktiekurserne flere gange. Desuden er den vækststigning, som OECD tror på, noget under det, som Indiens regering mener den bliver – eller drømmer om.

Tyskland

Arbejdsløshedstallene fra Tyskland viste endnu en gang styrke med et fald på 14.000 arbejdsløse i februar.

Dermed fastholdes den rekordlave arbejdsløshed på 5,9 pct., hvor det dog skal nævnes, at antallet af jobannoncer er faldet med omkring 10 pct. Det ændrer ikke ved forventningen om et fortsat stærkt arbejdsmarked, som bidrager til at inflationen nu er omkring 2 pct. Dermed nærmer den ærkestabile tyske økonomi sig endnu mere at blive til et gigantisk økonomisk eksperiment. Den eksperimentale situation opstår ved, at eurokursen i relation til tysk økonomi er stærkt undervurderet. Samtidig er den pengepolitik, som landet må følge gennem Den Europæiske Centralbank, alt for ekspansiv.

Denne diskrepans stiger for hver måned der går, hvor den tyske inflation stiger og arbejdsløsheden falder. Umiddelbart skal forholdet føre til en regelret overophedning af økonomien. Eller, alternativt, en stærk tilbagegang i væksten, hvis ECB hæver renten eller, at eurokursen stiger så den passer til den tyske økonomis styrke og købekraft.

Men regeringen i Berlin fastholder sin tro på, at bnp-væksten falder fra 1,9 pct. sidste år til 1,4 pct. i år, hvilket indikerer, at der en række underliggende svage faktorer i økonomien.

 

Storbritannien

Siden brexit-afstemningen er der sket store ændringer i mange økonomers holdninger til Storbritanniens økonomi. En fælles, og meget vigtig, konsensusændring i forventningerne er, at Storbritanniens økonomi ikke kollapser, endsige går i recession i år. Det sidste var ellers en forudsigelse fra mange, som jeg nu aldrig har været enig i, men en væsentlig ændring i Storbritanniens økonomi kan være på vej. Efter brexit-afstemningen var de britiske forbrugere upåvirkede af resultatet og forbrugte videre (grafik et). Men siden oktober er den årlige stigningstakt faldet markant til et lavpunkt i januar. Det skal dog nævnes, at udviklingen i det meste af Europa har været for nedadgående i den periode.

Omvendt stiger virksomhedernes tro på fremtiden lige så signifikant, som grafik to med tal fra OECD viser.

OECD’s tal giver altid et glidende visuelt indtryk, men andre forventningsindeks viser det samme, endda mere signifikant. Dog er nedgangen i detailsalget en realitet, og forventninger kan man som bekendt ikke bogføre, så disse udviklinger har min klare bevågenhed, uden at det giver anledning til en ændring i min grundlæggende positive vurdering af den britiske økonomis muligheder.

USA

Natten til onsdag gav USA’s præsident Trump en længe ventet tale til Kongressen. Finansmarkedets interesse var naturligvis primært fokuseret på, hvilke områder i økonomien Trump giver prioritet. Efter min vurdering leverede Trump ikke nogen overraskelser, forstået på flere måder. Det mest konkrete er en umiddelbar fokus på flere investeringer i infrastruktur. Præsidentens vision er en samlet investeringsvolumen på 1 billion dollars, der skal finansieres gennem offentlig-private partnerskaber.

Der kom få detaljer, men når han taler om, at der skal skabes millioner af job, tyder det på klassiske investeringer som landeveje, jernbaner etc. Andre investeringer i f.eks. it-infrastruktur vil umiddelbart ikke resultere i så mange nye job.

Dermed vælger Trump den kritiserede kinesiske måde at skabe vækst på, nemlig at presse bnp-væksten op ved at lægge asfalt. Det er mildest talt ikke særligt fremsynet, så derfor gav det ikke nyt liv til finansmarkedet. Der var heller ikke andre impulser i talen, hvilket bekræfter, at Trumps regering endnu ikke har lagt nogen særlig detaljeret økonomisk politik. Det er heller ikke nogen overraskelse, men alt i alt øges risikoen for dalende tiltro til Trump blandt investorer.

Lundgreen’s Capital rådgiver formuende kunder, virksomheder og kommuner i ind- og udland. Firmaet er repræsenteret i Danmark og Kina. Lundgreen’s Capital driver desuden investeringsforeningen Lundgreen’s China Fund, som investerer i kinesiske aktier og obligationer. Omtales et selskab, som Lundgreens China Fund har investeret i, vil dette fremgå tydeligt af klummen.

BRANCHENYT
Læs også