Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Til forsvar for økonomiske modeller

Det kan være du rammes af forkerte påstande og misforståelser angående de økonomiske modeller?

Steen Bocian, cheføkonom Dansk Erhverv.

Fra tid til anden dukker diskussionen om brugen af økonomiske modeller op til overfladen. Det er en vigtig diskussion, men også en for vigtig diskussion til, at det bliver en diskussion med udgangspunkt i forkerte påstande og misforståelser.

Kritikken mod ADAM og DREAM, som er de mest brugte økonomiske modeller, bygger oftest på manglende viden om modellerne, og hvordan de bruges. Ikke sjældent lyder kritikken, at de bygger på antagelsen om rationelle forventninger, og at modellerne tager fejl, da de eksempelvis undervurderede effekterne af at afkorte dagpengeperioden og til gengæld overdriver effekterne af lavere skat. Problemet er blot, at hverken ADAM eller DREAM-modellen blev brugt til at vurdere effekterne af kortere dagpengeperiode, og de dynamiske effekter af lavere skat er hverken beregnet med udgangspunkt i ADAM eller DREAM. ADAM antager derudover ikke, at danskerne er rationelle.

Økonomiske modeller bliver ofte beskyldt for at fremme liberale synspunkter, men sandheden er, at ADAM er keynesiansk på den korte bane, og ADAMs styrke er netop den korte bane.

DREAM baseres på en antagelse om, at vi er rationelle. Det gør DREAM mindre egnet til kortsigtsberegninger af effekterne af ændret økonomisk politik, og det bliver den heller ikke brugt til. Vi økonomer ved godt, at folk ikke er rationelle, men når vi taler udviklingen over en tidshorisont på 20 år, så er det rimeligt at antage, at vi reagerer på ændrede økonomiske betingelser – og vi reagerer måske endda før selve ændringen finder sted. Hvis jeg ved, at registreringsafgiften fordobles om en måned, så vil jeg da overveje at købe bil inden. Det er i hvert fald en frisk antagelse at sige, at det ikke spiller en rolle for vores handlinger, hvis vi eksempelvis bliver belønnet mere eller mindre for at yde en ekstra indsats. Det er dog vigtigt at bemærke, at DREAM er meget andet end rationelle forventninger. DREAM er i høj grad en model, som holder styr på forskydningerne i befolkningens sammensætning og samspillet med de offentlige finanser.

Økonomiske modeller har deres begrænsninger, men de er i udgangspunktet ikke politiske. ADAM anbefaler øgede offentlige udgifter i en lavkonjunktur, selvom liberale økonomer synes, at det er problematisk – og omvendt indregner DREAM dynamiske effekter af lavere skat, selvom knap så liberale økonomer mener, det er forkert.

Jeg ser i vid udstrækning modeller, som en måde at strukturere den økonomiske diskussion på. Uden dokumenterede modeller, så vil vi ved regeringsskift risikere uhensigtsmæssige udsving i den økonomiske politik alene som følge af skift i regnemodellerne. Det vil ikke være hensigtsmæssigt. Derudover kan uafhængige økonomer gå regeringens regnestykker efter med udgangspunkt i modellerne. Så jeg er stor fortaler for brugen af økonomiske modeller, men de skal løbende udvikles, og de skal bruges fornuftigt.

Af Steen Bocian Cheføkonom Dansk Erhverv.

BRANCHENYT
Læs også