Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Danmark har mistet førertrøjen: Bruger færre penge på uddannelse

Hvor længe vil regeringen blive ved med at spare inden det stigende antal af studerende eskalerer? Vi bliver overhalet af de andre lande.

I den offentlige debat er der en udbredt opfattelse af, at Danmark er blandt de lande, hvor der bruges flest penge på uddannelse. Ser man på udgifterne til uddannelse i pct. af BNP, ligger Danmark også på en 2. plads i OECD. Ser man på udgiften pr. studerende, er billedet et ganske andet. Her ligger Danmark ikke i toppen, hverken når man ser på udgifterne pr. studerende på udskolingsområdet og ungdomsuddannelserne eller på de videregående uddannelser. Danmark er faktisk helt ude af top 10 med placeringer som henholdsvis nr. 12 og nr. 14 i OECD.

Danmark bruger i dag færre penge pr. studerende, end vi gjorde i 2008. En udvikling, der går stik imod udviklingen i mange andre lande. Danmark sakker bagud. På grundskolen og ungdomsuddannelserne er det danske forbrug pr. studerende faldet med 5 procent siden 2008.

Det gør, at Danmark befinder sig i samme klub, som bl.a. Slovenien, USA, Irland, Italien og Spanien, der også har haft faldende udgifter pr. studerende. Mange af de lande, vi normalt sammenligner os med – f.eks. Norge, Sverige, Finland, Nederlandene, UK og Tyskland, har alle har øget udgiften pr. studerende. I OECD-landene som gennemsnit har man øget udgiften pr. studerende med 8 procent.

På de videregående uddannelser i Danmark er udgifterne pr. studerende faldet med 25 procent siden 2008. Det er det næststørste fald i OECD kun overgået af Irland. Gennemsnittet i OECD er en stigning på 5 procent.

Det er en kedelig tendens, at Danmark bruger mindre pr. studerende. Udgifterne til uddannelse er slet ikke fulgt med det stigende antal studerende i Danmark – især ikke på de videregående uddannelser. Det kan gå ud over kvaliteten. Igennem de seneste to finanslove har regeringen med Venstre i spidsen gennemført milliardbesparelser på uddannelserne. Besparelserne betyder, at vi formentligt vil se, at Danmark de kommende år falder endnu længere ned i de internationale sammenligninger.

At spare på uddannelse er den helt forkerte vej at gå. Frem mod 2025 tyder meget på, at vi kommer til at mangle uddannede hænder. Vi kommer både til at mangle faglærte og personer med videregående uddannelser, mens vi omvendt risikerer et overskud af ufaglærte. Der er fortsat alt for mange unge, som ikke opnår en kompetencegivende uddannelse, og det er ikke holdbart på et arbejdsmarked, hvor det bliver stadigt vanskeligere at finde ufaglærte job.

Derfor er det bydende nødvendigt, at vi i Danmark investerer massivt i uddannelse og efteruddannelse – i stedet for at spare. Uddannelse er også en god investering for staten og en vigtig vækstdriver. Når vi poster penge i at uddanne befolkningen, kan vi se frem til et højere skattegrundlag og en højere produktivitet i samfundet.

Af Erik Bjørsted, cheføkonom Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

BRANCHENYT
Læs også