Debat

En gassektor under nødvendig forandring

Den branche, som McKinsey og Finansministeriet regner som de glade amatører, er dybt professionelle beslutningstagere, der er vant til at træffe de nødvendige beslutninger, skriver ledelsen i HMN Naturgas.

Foto: Finn Frandsen

Træffer vi de nødvendige beslutninger og i rette tid? Det er en overvejelse, som enhver professionel virksomhedsledelse må gøre sig med jævne mellemrum. Det gælder, hvad enten man er en privatejet eller en offentligt ejet virksomhed, om man producerer mælkekartoner, leverer serviceydelser eller sælger gas.

Overvejelserne gøres i forsyningssektoren i stor stil, initieret af regeringens forsyningsstrategi og en stigende debat om adskillelse af monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter af hensyn til forbrugernes interesser. I gassektoren er spørgsmålet besvaret og første skridt taget. De 57 kommuner, som ejer Danmarks i øvrigt største interessentskab HMN Naturgas, er reformatorer af en sektor, der historisk ikke har været stor bevægelse i. Men det er der nu.

I september skal repræsentantskabet i HMN Naturgas tage stilling til salget af koncernens kommercielle datterselskab HMN Naturgas A/S, som sælger gas til ca. 230.000 forbrugere fordelt over hele landet, men med tyngden i de 57 ejerkommuner i Hovedstadsområdet, Midt- og Nordjylland. At kommunerne sælger deres gasselskab betyder ikke, at de melder sig ud af forsyningssektoren. Det betyder, at de vælger at fokusere på den grønne omstilling med endnu større styrke, på klimaplaner, strategisk energiplanlægning osv. Og HMN-casen bevidner, at det kommunale ejerskab fungerer. De, som McKinsey og Finansministeriet regner som de glade amatører, er dybt professionelle beslutningstagere, der er vant til at træffe de nødvendige beslutninger.

Beslutningen om at igangsætte salgsprocessen blev truffet af et enigt repræsentantskab i februar 2017. Anledningen var konkret regeringens forsyningsstrategi. Heri tegner regeringen et billede af den fremtidige regulering af forsyningssektorerne, som på længere sigt vil kunne forandre forretningsgrundlaget fundamentalt. Men nok så afgørende for repræsentantskabets beslutning var overvejelser blandt ejerne og i bestyrelsen omkring det fremtidige kommunale engagement i gassektoren.

Kommunerne påtog sig i starten af 1980’erne den nøglerolle at anlægge distributionsnettet til naturgas i Danmark. De kommunale gasselskaber påtog sig i den sammenhæng en betydelig økonomisk risiko.

I de dage skelnede vi ikke som i dag mellem infrastrukturen i form af ledningsnettet nede i jorden og salg af gassen til kunderne. Det var ét fedt, og derfor var de kommunale gasselskaber også ude med salgstasken til både villakunder og erhverv for at sikre det størst mulige aftag af naturgas, som dengang var dén grønne løsning i forhold til kul og olie.

Med tiden har det kommunale ejerskab og den regulering, der følger med, vist sig at være snærende for udviklingen af HMN Naturgas A/S. Dels har de kommunale ejere vanskeligt ved at agere i en hård kommerciel konkurrence – skal der tages penge op af kommunekassen for at kunne følge med i en eventuel priskonkurrence?

Dels lægger kommunalfuldmagten begrænsninger på den kommunale aktivitet, så vi fx ikke kan tilbyde kunderne andre produkter end gas. Fremtidens forsyning kalder på samarbejde og på samlede koncepter til forbrugerne. På løsninger på kundernes behov frem for på enkelte produkter. Det kan et kommunalt ejet selskab ikke inden for de gældende rammer.

Dermed er det kommunale rationale blevet reduceret. Samtidig peger den fremtidige regulering i retning af stadig større adskillelse mellem netvirksomheden og den kommercielle virksomhed. Det bliver de kommercielle virksomheder, der bliver ansigtet ud til kunden, og derfor skal den kommercielle profil i fremtiden være endnu skarpere.

De, som McKinsey og Finansministeriet regner som de glade amatører, er dybt professionelle beslutningstagere, der er vant til at træffe de nødvendige beslutninger.

HMN Naturgas’ bestyrelse og repræsentantskab har haft mod og fremsyn til at indlede salgsprocessen, og vi har nået et godt resultat. Alle Finansministeriets fordomme om manglende agilitet og forretningsmæssig ageren fra et kommunalt selskab er gjort til skamme! Vi har ageret fuldt professionelt og foretaget fuldstændig samme afvejninger som en privat virksomhedsledelse for at gennemføre et af de formentlig største salg i den kommunale verden.

Af Ole Bjørstorp, formand, og Susanne Juhl, adm. direktør, HMN Naturgas

Læs også