Erhverv

Boligskatten

12.06.21
Tommy V. Christiansen, advokat (H), cand.merc.

Ejerboliger på store grunde

Efter den såkaldte ”parcelhusregel” kan en skatteyder sælge en helårsbolig, dvs. et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed, skattefrit, hvis ejendommen har tjent til bolig for...
05.06.21
Tommy V. Christiansen, advokat (H), cand.merc.

Skattefrit salg af bolig nr. 2

På et overophedet boligmarked er det fristende at sælge en helårsbolig nr. 2. Og særligt, hvis fortjenesten er skattefri. Men området for et skattefrit salg af bolig nr. 2 er lille; f...
04.06.21
Det planlagte, nye boligskattesystem vil medføre, at stigende boligpriser resulterer i stigende beskatning. Det vil bidrage til at mindske de mere eller mindre tilfældige omfordelinger, der sker på boligmarkedet, når priserne som nu stiger markant, skriver fem topøkonomer. Arkivfoto: Jens Dresling

Topøkonomer: Forsinket skatteaftale øger risiko for prisboble på boliger

Da et bredt politiske flertal i Folketinget i 2017 vedtog en boligskatteaftale, der ophævede skattestoppet på boliger, var det en god dag for skattesystemet set med samfundsøkonomiske ...
SERIE: Det brandvarme boligmarked