Erhverv

Forurening

14.02.20
Det er første gang, det er blevet undersøgt, hvordan luftforurening fra fossile brændsler påvirker folks helbred og de finansielle omkostninger relateret hertil. Arkivfoto: AP

Luften er tyk af sort energi

Fossile brændsler har ikke kun store omkostninger for miljøet. Olie, gas og kul koster på globalt plan 8 mia. dollar hver eneste dag. Det svarer årligt til 3,3 pct. af det globale BNP....