Skatter og afgifter

18.08.22

Vækstfirmaer: Danske skatteregler halter efter i Norden

Danmark står overfor flere store udfordringer de kommende år. Manglende arbejdskraft og den grønne omstilling for at nævne to af de helt centrale. Vækstvirksomheder bidrager til samfundet ved at skabe fremtidens arbejdspladser, ved at generere skat...
12.06.21
Tommy V. Christiansen, advokat (H), cand.merc.

Ejerboliger på store grunde

Efter den såkaldte ”parcelhusregel” kan en skatteyder sælge en helårsbolig, dvs. et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed, skattefrit, hvis ejendommen har tjent til bolig for...
05.06.21
Tommy V. Christiansen, advokat (H), cand.merc.

Skattefrit salg af bolig nr. 2

På et overophedet boligmarked er det fristende at sælge en helårsbolig nr. 2. Og særligt, hvis fortjenesten er skattefri. Men området for et skattefrit salg af bolig nr. 2 er lille; f...