Erhverv

Advokatnævnet

21.05.21
Det var daværende justitsminister Søren Pape, der i 2018 og efter kritik fra Rigsrevisionen fik vedtaget et nyt sæt skrappere sanktioner for advokater. De er så småt begyndt at slå igennem.  Foto: Jens Dresling

Advokater mærker den hårdere pisk

En lille håndfuld advokater fik i 2020 at føle, at hammeren falder noget hårdere og hurtigere for de helt grove forseelser. Tre advokater blev straffet med en betinget frakendelse af r...
04.03.20
Den 77-årige advokat Karoly Németh har fået en bøde på 100.000 kr. for at have forbrudt sig imod et af branchens helligste principper: advokaternes tavshedspligt. Foto: Jens Dresling

Kendt advokat får bøde på 100.000 kr.

Den kendte advokat Karoly Németh har fået en bøde i Advokatnævnet på 100.000 kr. for groft at have tilsidesat de advokatetiske regler. Ifølge kendelsen, som er tilgængelig på nævnets ...