Erhverv

Advokatrådet

04.03.20
Den 77-årige advokat Karoly Németh har fået en bøde på 100.000 kr. for at have forbrudt sig imod et af branchens helligste principper: advokaternes tavshedspligt. Foto: Jens Dresling

Kendt advokat får bøde på 100.000 kr.

Den kendte advokat Karoly Németh har fået en bøde i Advokatnævnet på 100.000 kr. for groft at have tilsidesat de advokatetiske regler. Ifølge kendelsen, som er tilgængelig på nævnets ...
Seneste Nyt