Erhverv

Finanstilsynet

12.05.22

SIFI-banker får en række påbud af Finanstilsynet

Inspektionsrunde hos de systemisk vigtige banker havde til formål at undersøge, hvor godt bankerne formår at styre og håndtere deres risiko for at lide tab som konsekvens af, at en modpart misligholder en aftale om afledte finansielle instrumenter....
26.04.22
Ove Jensen, direktør i OVJ Invest Holding

Aktionærdemokratiet er i fare i bankerne

Generalforsamlingerne burde være aktionærernes festdag, men det er det efterhånden langtfra for de mindre private aktionærer. Efter at jeg som repræsentant på vegne af Dansk Aktionær...