Erhverv

Thomas Hofman-Bang

25.08.21
Dette indlægs forfattere opfordrer virksomhedsledere til at være åbne for at tage risici. "Men sørg for, at du tager styring ved at lave grundige forberedelser, vær vedholdende og følg op," lyder rådet .Foto: Colourbox

Virksomhedsejer, tag risikoen og styr den

Kære virksomhedsleder. I gennemsnit er du ikke rigtig tilfreds med over halvdelen af de investeringer, du foretager. Det viser en ny undersøgelse vi har gennemført på Center for Ejerle...
26.02.20
Elektrificering er et vigtigt redskab for at opfylde både danske og internationale klimamålsætninger. Og dermed tager industrien ansvar for den grønne omstilling. Foto: Janus Engel

Fødevareindustrien skal køre på grøn strøm

Fødevareindustrien tegner sig for ca. 30 procent af industriens samlede energiforbrug i Danmark. Heraf stammer over halvdelen fra olie, gas og kul. Ved at erstatte fossile brændsler me...