Erhverv
0

Fagbossers slagsmål om millionindtægter kan sprænge superfusion

LO og FTF er enige om alt forud for den ventede fusion, undtagen penge. Et årligt tilskud fra private arbejdsgivere på 26 mio. kr. kan spænde ben for hele prestigeprojektet.

FTF’s formand Bente Sorgenfrey (tv.) står sammen med LO-formand Lizette Risgaard som de helt centrale personer i den planlagte fusion af de to store organisationer. Foto: Martin Lehmann

Hvis ikke de offentlige arbejdsgivere sender millioner af kroner med over i den superorganisation, som hovedorganisationerne LO og FTF kæmper for at stable på benene, kan det trække stikket på projektet.

Pengene skal falde, fordi de private arbejdsgivere hvert år sender cirka 26 mio. kr. videre til LO, som bruger pengene til at medfinansiere overenskomsterne og diverse uddannelser. Men hvis LO og FTF som ventet skal fusionere primo 2019, kræver Dansk Metal ifølge Finans' oplysninger, at FTF’s 450.000 offentligt ansatte også bidrager til fællesskabet med penge fra deres arbejdsgivere.

Fakta om fusionen
  • LO er hovedorganisation for 18 fagforeninger med knap 1 mio. medlemmer. Størstedelen af medlemmerne er privatansatte.
  • 3F er største medlem med 283.000 medlemmer, derefter kommer HK, FOA og Dansk Metal.
  • FTF er hovedorganisation for 70 faglige forbund, der tilsammen har ca. 450.000 medlemmer. Omkring 20 pct. er privatansatte, resten offentligt ansatte.
  • De største medlemsforbund er sygeplejerskerne, lærerne, pædagoger og betjente, men langt størstedelen af de 70 medlemsorganisationer har under 1.000 medlemmer.
  • I oktober og november 2015 besluttede LO og FTF på deres kongresser at nedsætte udvalg, der skulle se på et fælles grundlag for en ny hovedorganisation. Grundlaget skal være på plads inden udgangen af 2017.
  • LO og FTF skal holde ekstraordinære kongresser i begyndelsen af 2018. En ny hovedorganisation vil i givet fald se dagens lys fra 1. januar 2019.

I alt er der de seneste fem år sendt over 110 mio. kr. videre på den måde, og pengene, der ligger i den såkaldte DA/LO Udviklingsfonden, er sammen med LO’s bugnende pengetank på knap 900 mio. kr. de to afgørende knaster forud for det sidste og afgørende møde mellem de to hovedorganisationers topledelser i midten af december. Til sammenligning har FTF ca. en tiendedel af LO’s egenkapital.

Dansk Metal ønsker ikke at kommentere sagen, men oplyser, at man håber, at fusionen falder på plads.

Ifølge arbejdsmarkedsprofessor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, kan økonomien blive det, der får fusionen til at falde, fordi det kan bruges som undskyldning for at slippe ud af fusionen, hvis et eller flere forbund er ved at få kolde fødder.

»I sidste ende er det ikke økonomien, men viljen der bliver afgørende. Men spørgsmålet er, om viljen er der. Jeg er ikke optimist på fusionens vegne, og både DALO-pengene og LO’s formue er oplagt som skinargumenter for at sige fra,« siger Henning Jørgensen.

»En fusion lyder måske rigtigt for ledelserne, men den skal også igennem lokalt, og jeg kan have min tvivl om, hvor stor opbakning fusionen har f.eks. i 3F’s lokalafdelinger,« tilføjer han.

DA/LO Udviklingsfonden
  • DA/LO Udviklingsfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne i 1973.
  • Pengene går til at effektivisere og videreudvikle overenskomstsystemet samt forskellige oplysnings- og uddannelsesformål for tillidsfolk.
  • Arbejdsgiverne indbetaler 42 øre per præsteret arbejdstime, eller hvad der svarer til 354 kr. per halvår per fuldtidsansat.
  • Heraf går 25 pct. tilbage til DA’s egen kasse, mens LO får resten. I 2016 var det 26,8 mio. kr., et beløb der er steget med 37 pct. på fem år.

På LO og FTF’s seneste kongresser i 2015 blev man enige om at nedsætte arbejdsgrupper, som skulle se på mulighederne for at slå de to organisationer sammen til én samlet hovedorganisation for ca. 1,5 mio. lønmodtagere.

Det drejer sig bl.a. om vedtægter, økonomi, politik og organisationsstruktur. Det arbejde skal være afsluttet inden udgangen af 2017, og så skal medlemsforbundene hurtigst muligt tage stilling til, om fusionen skal gennemføres, hvorefter LO og FTF på ekstraordinære kongresser stemmer om det.

Hvis alt går som planlagt, ser den nye superorganisation dagens lys den 1. januar 2019. Fagbosserne har til gengæld allerede løst en konflikt om kontingentstørrelsen, som bliver 172 kr. om året pr. forbundsmedlem. Det svarer til det beløb, FTF-forbundene betaler, mens LO-forbundene i dag betaler 190 kr. per medlem til LO.

BRANCHENYT
Læs også