Erhverv

Høj oliepris kan give dyrere flybilletter

Stigende priser på brændstof gør ondt hos flyselskaberne. SAS har udsigt til ekstra regning på 400 mio. svenske kr. og mere i fremtiden, hvis de nuværende priser holder.

SAS har udsigt til en stor ekstraregning for flybrændstof.
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

De stigende oliepriser kan blive dyrt for luftfarten. SAS vil alene i år få ekstra omkostninger til brændstof for flere hundrede mio. kr., hvis det nuværende niveau bliver normen i 2018. Herefter bliver merudgiften større.

Det seneste halve år er olieprisen steget med mere end en tredjedel. Også Norwegian og andre flyselskaber bliver ramt, og det kan tvinge operatørerne til at hæve priserne på flybilletter.

Udfordringen er imidlertid, at konkurrencen skærpes i år, så det er vanskeligt at gennemføre prisstigninger. Derfor kan det ramme lønsomheden.

»De stigende oliepriser er rigtigt dårligt nyt for flyselskaberne, og det kan komme til at gøre ondt. Der er masser af nye fly på vej til industrien, og de mange ekstra sæder skaber et konkurrencepræget miljø, hvor det er svært at hæve billetpriserne,« siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

De stigende oliepriser er rigtigt dårligt nyt for flyselskaberne, og det kan komme til at gøre ondt.

Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank

SAS oplyser, at selskabet i dette regnskabsår vil få en merudgift på 400 mio. svenske kr., hvis olieprisen holder sig på det nuværende niveau.

Det skandinaviske flyselskab bliver dog først ramt med forsinkelse, da SAS har forsikret sig mod prisstigninger.

»Vi har prissikret 70 pct. af vores brændstof-leverancer i første halvdel af regnskabsåret på et attraktivt niveau, så effekten af de stigende oliepriser kommer eventuelt først senere,« siger Björn Tibell, chef for investor relations i SAS.

SAS havde sidste år udgifter til brændstof på 6,8 mia. svenske kr. Til gengæld faldt dollarkursen sidste år med 12 pct., og det modvirker prisstigningerne på olie, der afregnes i den amerikanske valuta.

Ifølge Jacob Pedersen kan en oliepris på nuværende niveau længere frem i tiden betyde en årlig ekstra udgift for SAS på en milliard svenske kr.

SAS vil ikke afvise, at man vil hæve billetpriserne for at kompensere for de højere brændstofudgifter.

»Det er klart, at ekstra omkostninger kan påvirke lønsomheden. Det kan vi adressere ved at sænke andre omkostninger gennem effektiviseringer og besparelser eller ved at justere på priserne. Mulighederne for at hæve billetpriserne afhænger af vores produkt og konkurrencen i markedet,« siger Björn Tibell.

Mulighederne for at hæve billetpriserne afhænger af vores produkt og konkurrencen i markedet.

Björn Tibell, chef for investor relations i SAS

Han tilføjer, at stigende oliepriser rammer alle flyselskaber.

Ekstraudgifterne til brændstof vil umiddelbart ramme hurtigere og hårdere hos lavprisselskaberne, som prissikrer mindre og har en større andel af udgifterne til brændstof end netværksselskaber.

Hos SAS udgør brændstof således 17 pct. af de samlede omkostninger, mens andelen hos Norwegian er på 24 pct.

»Lavprisselskaberne vil mærke prisstigningerne forholdsvis mere. Til gengæld er indtjeningen generelt højere hos discountoperatørerne, som dermed bedre kan absorbere stigningerne,« siger Jacob Pedersen.

En liter flybrændstof koster i øjeblikket ca. 3,10 kr. på spotmarkedet. Det er dobbelt så meget som for knap to år siden, da markedet var i bund. Til gengæld er der stadig et stykke vej til niveauet i 2014 på 4,50 kr. pr. liter.

Læs også