Erhverv
BREAKING

Boligjobordningen bliver permanent

Ejendomme og skat: Boligjobordningen bliver nu gjort permanent med enkelte justeringer.

Som led i finanslovsaftalen for 2018 er der nu sendt et lovforslag i høring, som vil betyde, at den såkaldte Boligjobordning videreføres som en permanent ordning. Ordningen, der giver adgang til fradrag for visse service- og håndværkerydelser, har hidtil været en midlertidig ordning, der ellers stod til at udløbe ved udgangen af 2017.

Boligjobordningen blev oprindeligt indført som en forsøgsordning i 2011 og har siden levet en omskiftelig tilværelse, hvor den i flere omgange er blevet afskaffet, genindført, udvidet med fritidsboliger, forlænget og indskrænket. I 2015 blev Boligjobordningen genindført og forlænget for 2016 og 2017. Samtidig blev ordningen med håndværkerfradrag begrænset til arbejde, der har et grønt sigte...

Læs også