Erhverv

Regeringen vil sikre habilitet i ordning med cannabis

Der må ikke kunne sås tvivl om sundhedspersoners uvildighed i forbindelse med håndtering af medicinsk cannabis under den nye forsøgsordning med det euforiserende stof. Derfor blev der under Folketingets behandling af lovforslaget fremsat regler herom.

Foto: Matilde Campodonico Foto: Matilde Campodonico/AP

Er det et problem, hvis en læge eller en apoteker er tilknyttet én eller flere af de virksomheder, som fra 1. januar i år får Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at levere cannabis til det danske marked?

Ja, muligvis mener Sundheds- og Ældreministeriet, der i et ændringsforslag til loven om den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis derfor har lagt op til at skærpe reglerne i forhold til det oprindelige udkast...

Læs også