Erhverv

USA producerer mere og mere olie

Landet kan blive verdens største olieproducent i 2018.

Olieproduktionen i USA stiger bl.a. på grund af fracking. Foto: AP

Den amerikanske produktion af råolie er steget med omtrent en million tønder om dagen på et år, viser tal fra US Energy Information Administration. Mens der i december 2016 blev udvundet knap 8,8 mio. tønder råolie om dagen i USA, var tallet i 2017 steget til knap 9,8 mio. tønder.

Stigningen betyder også, at produktionen er næsten fordoblet siden 2010. Fortsætter tendensen, kan USA ifølge det norske analysefirma Rystad Energy i løbet af 2018 blive verdens største olieproducent foran Rusland og Saudi-Arabien.

Det betyder også, at USA importerer mindre olie og er tæt på at være selvforsynende. Det Internationale Energiagentur forudser endda, at amerikanerne kan blive nettoeksportør af olie i slutningen af 2020’erne.

Den øgede produktion skyldes primært, at brugen af fracking til olieudvindelse er blevet mere udbredt, samt en mangedobling i udvindingen af skiferolie siden 2010. I begyndelsen af januar i år foreslog Trump-administrationen at hæve forbuddet mod offshoreboringer i de amerikanske kystfarvande, hvilket kan øge produktionen af olie yderligere.

Læs mere om USA på jyllands-posten.dk.

Læs også