Erhverv

Danskerne bruger flere penge på tv – og færre på magasiner og aviser

Danskernes forbrug af magasiner, bøger og aviser er gået tilbage de seneste 10 år, mens udgifterne til tv-abonnementerne er gået i vejret.

DUPONT SISSE Foto: Sisse Dupont

Danskerne har skåret godt og grundigt i deres forbrug af aviser, magasiner og bøger de seneste 10 år, mens det er gået den anden vej for bl.a. forbruget af tv-produkter. Det fremgår af en rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Tallene i rapporten dækker perioden 1994-2016. Det overordnede billede er, at det samlede medieforbrug – herunder udgifter til telefoni – har ligget nogenlunde fladt i perioden. I 1994 brugte en gennemsnitlig husstand 19.050 kr. om året på medierelaterede produkter, og i 2016 var beløbet 19.626 kr...

Læs også