Erhverv

TDC har 60 millioner til gode hos staten for nødopkald til havs

I kompensation for nødopkald til havs i Danmark skal staten betale TDC 60 millioner kroner.

Foto: Uffe Weng

Staten skal betale 60 millioner kroner i kompensation til telegiganten TDC for omkostninger i forbindelse med en tjeneste i Danmark, der gør det muligt for skibe at foretage nødopkald til havs.

Det er konsekvensen af en dom i Østre Landsret, oplyser retten i en pressemeddelelse.

Dommen kommer, efter at EU-Domstolen i 2016 slog fast, at det ikke var lovligt, at Danmark før 2012 sendte regningen videre til TDC for nødopkald foretaget til havs.

Derfor har TDC ret til kompensation for den dækning, selskabet har betalt for. Kompensationen dækker perioden 2008 til 2009.

TDC havde rejst krav om betaling af over 216 millioner kroner, som også dækkede nødtjeneste i Grønland i en periode 2010-2012.

Men den del af søgsmålet har TDC ikke fået medhold i.

- Ved den afsagte dom har landsretten frifundet de sagsøgte for den del af det rejste krav, der skyldes underskud ved tjenesterne i Grønland, lyder det fra retten, som begrunder det med, at Grønland ikke er medlem af EU.

Siden 2012 har det været statens opgave at betale for den maritime dækning.

Det var EU-Kommissionen, der dengang løftede pegefingeren over, at Danmark sendte regningen for nødopkald videre til de danske teleselskaber.

Derfor blev loven ændret. Det fik TDC til at stævne den danske stat for de millioner, de havde brugt på nødopkald før 2012.

Formelt havde TDC rejst sagen mod Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Energistyrelsen. Det oprindelige krav lød på omkring 300 millioner kroner.

I kølvandet på EU-Domstolens afgørelse i 2016 refunderede Energistyrelsen 21. april 2017 TDC’s omkostninger for perioden fra 2010 til april 2012.

Men kun for tjenesten i Danmark. Ifølge TDC lød beløbet på 56 millioner kroner.

I forbindelse med privatiseringen i 1997 blev TDC pålagt at stå for de radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland.

Læs også