Erhverv

Nævnet i sjælden afgørelse: Frakender advokat sin beskikkelse

Advokatnævnet har trukket sit skarpeste våben mod en dansk advokat, der nu har fået frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed. Sanktionen bliver sjældent brugt.

Flere EU-domme på det seneste er gået imod dansk retspraksis, og det skaber ifølge arbejdsgiverne stor usikkerhed omkring, hvad virksomhederne må og ikke må fremover. Foto: Keystone/Schulz

For det meste ender det med ren frifindelse eller en bøde til de advokater, der ryger i Advokatnævnets kløer. Kun ganske sjældent uddeler nævnet den skrappeste sanktion, som er en frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed.

Derfor er det også en opsigtsvækkende dom, som Advokatnævnet er kommet med i en sag mod advokat Jesper Müller, som er bosiddende i Grønland. Advokaten har nu mistet sin beskikkelse. Det fremgår af en kendelse af den 21. december 2017, som netop er blevet tilgængelig på Advokatsamfundets hjemmeside...

Læs også