Erhverv

Her er turisterne, der bruger milliarder i Danmark

Finans forklarer: Tre lande leverer to tredjedele af turismeomsætningen herhjemme.

Tyskerne bidrager mest til turismen, og en stor del af dem overnatter i danske feriehuse.
Foto: Gregers Tycho.

Udenlandske turister brugte sidste år mere end 48 mia. kr. i Danmark. Antallet af udenlandske overnatninger satte rekord, og gæster fra andre lande brugte samlet 3 pct. flere penge i forhold til året før.

Det er ikke overraskende gæster fra Tyskland, som bidrager med den største omsætning, når de er på ferie i Danmark.

Tyske turister spenderede mere end 13,5 mia. kr. sidste år, og det var en vækst på 2,5 pct.

Men faktisk er gæsterne fra Tyskland blandt de turister, som bruger færrest penge pr. dag.

55 pct. af alle udenlandske overnatninger er således tyske, men deres samlede forbrug udgør kun 28 pct. af den samlede udenlandske turismeomsætning.

Hovedforklaringen er, at tyskere i stor stil overnatter i feriehuse, hvor overnatningen pr. person er mindre end på hotel.

Målt på dagsforbrug er amerikanere attraktive turister. Rejsende fra USA udgjorde sidste år 2,5 pct. af alle overnatninger, men deres forbrug udgjorde 5 pct. af den samlede omsætning.

Derfor er det positivt for turisterhvervet, at antallet af amerikanske gæster sidste år voksede med 7,4 pct. - altså tre gange mere end gennemsnittet.

Også antallet af turister fra Spanien, Schweiz og Kina steg markant. Dermed kom der færre turister fra Norge og Storbritannien. En del af forklaringen er, at disse to lande har haft fald i valutakursen, så det er blevet forholdsvis dyrere at holde ferie i Danmark.

Mere end 70 pct. af indtægterne kommer fra turister i EU. Blandt nationerne uden for EU dominerer Norge, som ligger nr. 3 på listen over de største bidragsydere efter Tyskland og Sverige. Disse tre lande står for to tredjedele af turismeomsætningen herhjemme.

BRANCHENYT
Læs også