Erhverv
0

Facebook giver kvinder langt lavere bonus end mænd i Storbritannien

De mandlige ansattes bonusser er omkring 40 procent større end kvindernes hos Facebooks britiske afdeling, viser tal.

»På Facebook modtager kvinder og mænd lige løn for lige arbejde og har gjort det i mange år,« lyder det fra Facebook. Foto: Timur Emek/AP Photo/dapd

Selv om den gennemsnitlige timeløn for kvinder og mænd, der er ansat ved Facebooks britiske afdeling, er nogenlunde lige, er der stor forskel på, hvad deres bonusser lyder på.

Den gennemsnitlige bonus blandt de mandlige ansatte er omkring 40 procent større end kvindernes.

Det viser tal fra en hjemmeside, som den britiske regering står bag. Under navnet "Gender pay gap" - som oversat til dansk betyder lønforskelle mellem mænd og kvinder - har regeringen siden foråret 2017 indsamlet løninformationer fra samtlige virksomheder i landet med mindst 250 ansatte.

Informationerne om bonussernes størrelser bygger på en rapport fra den britiske Facebook-afdeling, som er underskrevet af vicedirektør i den internationale HR-afdeling, Fiona Mullan, og direktøren for internationale finanser, Shane Crehan.

Af tallene fremgår det desuden, at kvindernes gennemsnitlige timeløn hos Facebook-afdelingen er 0,8 pct. lavere end deres mandlige kollegaers løn. Dog er den såkaldte medianløn 9,9 pct. lavere end mændenes, viser opgørelsen.

En medianløn er den løn, som ligger i midten af lønspændet fra den laveste til den højeste løn udbetalt blandt hhv. kvinderne og mændene. Dvs. at hvis virksomheden havde fem kvindelige ansatte, og de fik hhv. 12.000, 13.000, 18.000, 24.000 og 25.000 kr. i løn, ville kvindernes medianløn være det midterste tal, nemlig 18.000 kr.

»Årsagen til vores lønforskelle er ulige repræsentation. Lige som mange andre virksomheder i vores branche har vi flere mænd end kvinder, som arbejder hos Facebook,« hedder det i rapporten, som fortsætter:

»For at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder arbejder vi for at øge kvinders repræsentation i tekniske og ledende roller på tværs af virksomheden.«

Rapporten slår desuden fast, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem den kønsbestemte løn og ligeløn.

»På Facebook modtager kvinder og mænd lige løn for lige arbejde og har gjort det i mange år. Dette er en absolut minimumsstandard for en forskelligeartet virksomhed som vores, og vi gennemgår løbende vores ansættelses- og kompensationspraksis for at sikre, at dette fortsat er tilfældet,« hedder det i rapporten.

Private virksomheder i Storbritannien har til og med 4. april i år til at offentliggøre deres løninformationer, hvorefter opgørelserne vil være offentligt tilgængelige via den britiske regerings hjemmeside.

BRANCHENYT
Læs også