Erhverv

DA: Aftale på det statslige område giver anledning til bekymring

Den nye aftale kan ifølge Dansk Arbejdsgiverforening have konsekvenser for den danske konkurrenceevne.

Jacob Holbraad, adm. direktør hos Dansk Arbejdsgiverforening, frygter for konsekvenserne af overenskomstaftalen på det statslige område. Foto: Carsten Bundgaard

Mens en række fagbevægelser og politikere det seneste døgn har hyldet overenskomstaftalen, der blev indgået lørdag aften på det statslige område, er der bekymring at spore hos de private arbejdsgivere.

Overordnet set er man hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) tilfreds med, at parterne omsider er nået til enighed, men indholdet af aftalen afføder ikke entydig begejstring hos direktøren.

»En konflikt ville have været dyr for hele det danske samfund og de danske virksomheder, men når det så er sagt, må man også erkende, at der er blevet betalt en meget høj pris for at nå en aftale,« siger adm. direktør Jacob Holbraad og fortsætter:

»Den aftalte lønramme med stigninger på 8,1 pct. over tre år er meget høj og også væsentlig over lønstigningen i de private overenskomster, og det kan få konsekvenser for det samlede danske arbejdsmarked.«

Foruden lønstigningen på 8,1 pct. over tre år indebærer aftalen desuden også, at det såkaldte privatlønsværn fjernes. Privatlønsværnet er en reguleringsordning, der sammenkæder lønudviklingen på det statslige område med lønudviklingen i den private sektor.

Ordningen betyder, at hvis lønningerne i staten vokser hurtigere end i den private sektor, bliver de statslige lønninger reguleret med 100 pct., mens det kun gælder 80 pct. af lønforskellen, hvis statens lønninger er vokset langsommere i forhold til den private sektor.

Er den offentlige ansattes løn eksempelvis steget med 1 kr. mere end den privatansattes, vil den offentlige medarbejders lønstigning reduceres med 1 kr., så den følger lønudviklingen i den private sektor. Er den privatansatte derimod steget 1 kr. mere i løn end den offentligt ansatte, vil det kun munde ud i en lønstigning på 80 øre for den offentlige medarbejder.

Kombinationen af lønstigningerne og fjernelsen af privatlønsværnet falder ikke i god jord hos DA-direktøren.

»Det er for mig at se bekymrende, og man risikerer, at den offentlige sektor kommer til at sætte lønniveauet for hele arbejdsmarkedet i Danmark. Det bør altid være den private sektor, der sætter niveauet, så vi kan opretholde den danske konkurrenceevne. Vi risikerer på sigt at udhule konkurrenceevnen med tab af vækst og danske arbejdspladser,« siger Jacob Holbraad.

Læs også