Advokat Harlang er under konkursbehandling - og tæt på at miste retten til at arbejde som advokat

Den kontroversielle advokat Christian Harlang blev mandag morgen sat under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten i København. Dermed står han også til at miste sin bestalling og retten til at være advokat.

Advokat Christian Harlang er nu under konkursbehandling. Det besluttede Skifteretten i København mandag morgen.

En af de fonde, som har millioner af kroner til gode hos den kontroversielle advokat Christian Harlang, har begæret ham konkurs.

I morges besluttede Skifteretten i København så formelt at sætte ham under konkursbehandling, fordi retten dermed accepterede påstanden om, at Christian Harlang og hans advokatfirma er insolvent.

»Jeg kan bekræfte, at fondens bestyrelse på vegne af Det Dansk-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond har begæret Christian Harlang og hans advokatfirma konkurs. Vi mener, det er den bedste måde at varetage fondens interesser,« siger fondens formand, Steen E. Christensen.

Dermed står Christian Harlang også til at miste retten til at virke som advokat.

Formanden for Advokatrådet, Peter Fogh, vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men siger:

»Konsekvensen af at blive erklæret konkurs er, at man mister bestallingen.«.

Christian Harlang er idømt en række bøder i Advokatnævnet og er pålagt at betale millioner af kroner tilbage i salærer og honorarer, som hans tidligere klienter mener, han uretmæssigt har taget.

Det Dansk-Franske Damskibsselskabs Understøttelsesfond er en af dem, der har flest penge til gode. Det har afgørelser i både Advokatnævnet og Københavns Byret slået fast.

SKibsfonden sprang læk

I 2016 fastslog Advokatnævnet, at Christian Harlang ”særdeles groft” havde tilsidesat god advokatskik i en sag om Det Dansk-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond af 1950. Han blev idømt en bøde på 100.000 kr. og skulle tilbagebetale et salær på 4,9 mio. kr. Byretten gav nævnet delvist medhold, og nu skal den for Østre Landsret i begyndelsen af 2019. Fonden vil formentlig kræve omkring 5 mio. kr. af Christian Harlang.

Det er fondens bestyrelse med advokat Steen E. Christensen, Peter Bjerregaard, mangeårig direktør i Rederiforeningen, og kapitalfondsmanden Jens Hahn-Petersen, der har besluttet at begære Christian Harlang konkurs.

Christian Harlang vil ikke kommentere konkursbehandlingen.

»Jeg har ikke nogen bemærkninger,« siger han til Finans.

Steen E. Christensen, som selv er advokat, blev af Civilstyrelsen bedt om at gennemgå fondens økonomi, og på den baggrund fandt han ud af, at noget var helt galt.

»Det var kortlægningen af fondens økonomi, der var årsag til, at vi anlagde sag mod Harlang og forretningsføreren. Forretningsføreren blev dømt og gik efterfølgende konkurs. Christian Harlang er af både Advokatnævnet og Københavns Byret dømt til at betale et stort beløb – 4-5 mio. kr. – tilbage til fonden,« siger Steen E. Christensen.

Egentlig skal fondens sag for landsretten efter nytår. Men fonden besluttede ikke at vente.

»At vi vælger at begære ham konkurs, selvom vi efter nytår skal have sagen for landsretten, skyldes, at vi kunne se nogle privatøkonomiske bevægelser, han foretog sig, som vækkede vores mistanke. Vi begyndte at trække oplysninger om hans økonomi og kunne se, at økonomien i hans advokatfirma var meget belastet. Det fremgår senest af regnskabet for 2016. Derfor indgav vi en konkursbegæring i marts i år,« siger Steen E. Christensen.

Konkursens forløb

Allerede i marts begærede Den Dansk-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond Christian Harlang konkurs. Men for at en konkursbegæring i sig selv ikke kan fælde en person eller en virksomhed eller bruges som chikane, vurderer Skifteretten, om der faktisk er grundlag for en konkursbehandling.

For det første skal retten sikre sig, at der faktisk er et klart og reelt krav mod Christian Harlang. Det vil der være i dette tilfælde, fordi en byretsdom har afgjort, at han skylder fonden adskillige mio. kr.

For det andet skal retten afgøre, om Christian Harlang er i stand til at betale pengene. Det har retten åbenbart afgjort, at han ikke er.

Christian Harlang har kæret Skifterettens afgørelse til landsretten, men det har ikke opsættende virkning. Dog kan Skifteretten i første omgang vælge kun at kun træffe de mest akutte afgørelser i forhold til at fryse økonomien, indtil der er en landsretsdom.

Christian Harlang har i løbet af de seneste to år ladet sig skille fra sin daværende hustru, Bente Meyer, men de bor begge på samme adresse i Hellebæk. Samtidig er huset overført i Bente Meyers navn, mens han stadig hæfter for en del af gælden på over 10 mio. kr.

I Advokatfirmaet Christian Harlangs regnskab for 2016 - regnskabet for 2017 er ikke offentliggjort endnu - var egenkapitalen blodrød med et minus på 5,4 mio. kr. Fremtidsudsigterne var strikket sammen af en forventning om, at Harlang vinder mindst én afgørende sag ved landsretten - det er sagen, som Den Dansk-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond har anlagt mod ham.

Læs også
Top job