Erhverv

Trecifret millionregning er på vej til solcelleejere

I 2012 vedtog Folketinget at frede 85.000 solcelleejeres afregningsvilkår i 20 år. Alligevel er der nye regler på vej, som indebærer årlige ekstraregninger på mere end 40 mio. kr.

Der er i dag opsat tæt ved 100.000 solcelleanlæg rundt om i landet. Knap 85.000 af anlæggene er omfattet særligt gunstige afregningsvilkår for den producerede solstrøm også kaldet årsbaseret nettoafregning. Foto: JP. Arkivfoto

En samlet ekstraregning på op mod 600 mio. kr. vil ramme knap 85.000 ejere af solceller og små husvindmøller opstillet i perioden 2010-2012.

Sagen kort
 • I november 2012 satte et folketingsflertal en brat stopper for en populær solcelleordning.
 • Indgrebet betød et farvel til såkaldt årsbaseret nettoafregning for nye solcelleejere.
 • Eksisterende solcelleejere fik til gengæld et løfte om, at de gældende afregningsregler vil fortsætte uændret i 20 år.
 • Alligevel vil Energistyrelsen og statsejede Energinet nu ændre afregningsreglerne.
 • For knap 85.000 ejere af små solcelleanlæg og små husstandsvindmøller vil det betyde en trecifret millionregning frem mod 2032.

Det fastslår Danmarks Vindmølleforening, efter at Energistyrelsen har meddelt, at man vil tvinge ejerne over på nye og dårligere afregningsregler for den grønne strøm.

Planerne blev lanceret af statsejede Energinet allerede sidste sommer som led i en politisk beslutning om at indføre timeafregning for alle elkunder inden 2020.

Det, man har gang i, er direkte ulovligt og reelt en ekspropriation.

Michael Hvitfeldt, formand i Danske Energiforbrugere

Men efter massiv kritik af, at timeafregning blokerer for, at sommerens billige solstrøm kan modregnes i dyr vinterstrøm, greb klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) ind. Det skete med et krav om, at Energistyrelsen og Energinet skulle finde en løsning uden ekstraregninger til solcelle- og vindmølleejerne.

Alligevel slår ministeren nu fast, at han ikke kan gøre mere.

»Det er naturligvis stadig vigtigt for mig at leve op til indgåede aftaler, og jeg har fuld forståelse for, at det er frustrerende for de berørte solcelleejere, at der nu ændres i deres afregningsform,« siger Lars Christian Lilleholt.

Årsafregning - hvad er det?
 • Ordningen med årsbaseret nettoafregning for solceller blev indført for at sætte skub i danskernes skrantende udbygning med solceller.
 • Ordningen betyder, at solcelleejere kan modregne produceret solstrøm 100 pct. i husstandens elforbrug.
 • Det sker ved, at ejeren én gang om året skal sætte husstandens forbrugte strøm op mod den producerede solstrøm.
 • Dermed sparer ejeren elafgifter, grøn PSO-afgift, tarifbetaling og moms, fordi det alene er forskellen på forbruget og produktionen, som udløser en regning – eller giver ejeren penge tilbage.
 • Foruden solceller er nettoafregningen gældende for andre små vedvarende energianlæg som husstandsvindmøller.
 • I alt 84.701 anlæg er omfattet af årsbaseret nettoafregning.
 • Den 19. november 2012 satte politikerne en stopper for ordningen for nye anlæg. Eksisterende anlæg blev derimod lovet uændrede vilkår i 20 år.

I Danmarks Vindmølleforening ses meldingen som et regulært løftebrud.

»Man vil tilsyneladende ikke finde en løsning, for selvfølgelig har ministeren kompetencer til at indfri sit løfte,« siger direktør Christian Kjær.

Foreningen Danske Energiforbrugere truer med et erstatningskrav, hvis reglerne ændres, fordi Folketinget i november 2012 fredede de 85.000 solcelleejeres afregningsvilkår i 20 år.

»Det, man har gang i, er direkte ulovligt og reelt en ekspropriation,« siger formand Michael Hvitfeldt.

Johan Wad Chilvers fra Hvidbjerg investerede 125.000 kr. i et solcelleanlæg i 2012. Han kalder udsigten til økonomisk lussing beskæmmende.

»Politikerne skal stå ved deres løfter,« siger den jyske solcelleejer.

De ændrede afregningsregler vil typisk koste hver solcelleejer op mod 500 kr. årligt.

Læs også