Erhverv

Lokalpolitikere snupper opgaver fra private selskaber: Erhvervsorganisationerne raser

Kommunale affaldsselskaber beskyldes for opgavetyveri fra private aktører inden for indsamling og sortering af affald. Dansk Affaldsforening afviser.

Ifølge Dansk Erhverv har omkring 20 kommuner besluttet eller stillet forslag om at tage skraldeindsamlingen ud af hænderne på private vognmandsfirmaer for i stedet at lægge opgaven ind under de kommunale selskaber. Foto: Lars Just

Lokalpolitikerne i de kommunale affaldsselskaber trækker flere og flere opgaver ud af hænderne på private selskaber. Det strider imod regeringens udspil til en ny forsyningsstrategi, og erhvervsorganisationer beskylder de kommunale selskaber for opgavetyveri.

Ifølge Dansk Erhverv har omkring 20 kommuner besluttet eller stillet forslag om at tage skraldeindsamlingen ud af hænderne på private vognmandsfirmaer for i stedet at lægge opgaven ind under de kommunale selskaber. Samtidig har adskillige kommuner valgt at bygge nye mindre sorteringsanlæg, som skal drives af de kommunale affaldsselskaber, i stedet for at benytte de private aktører, som allerede er på markedet.

Regeringens forslag
  • I et udspil til ny forsyningsstrategi fra 2016 foreslår regeringen at tvinge kommunerne til at benytte private aktører til affaldssortering, mens andre opgaver skal konkurrenceudsættes. I forslaget skriver regeringen bl.a.:
  • »Regeringen har i Et stærkere Danmark – Vækst 2016 fremlagt udspil om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding, der skal realisere effektiviseringer på 0,4 mia. kr. i 2025 til gavn for husholdninger og virksomheder.«
  • »Kommuner skal indsamle og udbyde husholdningsaffald samt kommunens eget affald til forbrænding med henblik på at sikre den bedste pris.«
  • »Kommunale forbrændingsanlæg selskabsgøres og skal drives på markedsvilkår, hvilket sikrer lige konkurrence mellen kommunale og private aktører.«
  • »Regeringen vil fremsætte forslag om, at det genanvendelige affald konkurrenceudsættes yderligere. Kommunernes rolle på markedet for genanvendeligt husholdningsaffald begrænses, så borgerne får mulighed for at benytte andre ordninger end de kommunale, og der bliver pligt for kommunerne til at anvende private løsninger til håndtering, herunder sortering mv. af kommunalt indsamlet affald.«
  • Affaldsdelen af forsyningsstrategien ventes at blive politiske behandlet i Folketinget i løbet af efteråret.

»Man har en politisk interesse i at tage opgaver ind og bygge nogle nye anlæg selv. Men det er ikke hensigtsmæssigt at bruge samfundets penge på den måde,« siger Lisbet Hagelund, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

DI tilføjer, at kommunerne endnu ikke har vist solide økonomiske beregninger for, at der er penge at spare ved at kommunalisere opgaverne.

»Vi har set en lang række kommuner, der tager affaldsindsamlingen tilbage på kommunale hænder. Det giver selvfølgelig noget økonomisk bølgegang i de private virksomheder. Og det er ærgerligt. Især fordi vi endnu ikke har set en grundig beregning, der viser, at kommunen kan løse opgaven billigere selv,« siger DI’s miljøpolitiske chef, Karin Klitgaard.

Finans og Jyllands-Posten har kortlagt, at kommunalbestyrelserne har sat lokale politikere ind på 85 pct. af bestyrelsesposterne i de kommunale affaldsselskaber. Det er ifølge Dansk Erhverv med til at forklare, hvorfor de private aktører får den kolde skulder.

»De her selskaber er så politisk styret, at de kommunaliserer opgaver af værdipolitiske grunde,« siger Lisbet Hagelund.

Regeringen er enige med erhvervsorganisationer i, at der er et problem på affaldsområdet. I udspillet til en ny forsyningsstrategi fra 2016 har regeringen lagt op til at tvinge de kommunale affaldsselskaber til at benytte private selskaber til affaldssortering, mens andre opgaver skal i udbud, så private kan byde ind.

Affaldsdelen af forsyningsstrategien ventes at blive behandlet i Folketinget i efteråret. Men ifølge Dansk Affaldsforening, der repræsenterer de kommunale affaldsselskaber, vil det være fatalt, hvis kommunerne bliver tvunget til at benytte private sorteringsanlæg og betale den pris, som de private selskaber kræver.

»Vi skal ikke tvinges til at benytte private aktører. Det vil være det samme som at lægge dræn ind i kommunekassen,« siger Jacob Simonsen, adm. direktør i Dansk Affaldsforening.

I forhold til skraldeindsamlingen siger han:

»Den dominerende årsag er, at man ønsker en øget fleksibilitet og gennemsigtighed i en situation, hvor man står over for at skulle ændre indsamlingsordningerne. Der er også nogle steder, hvor man simpelthen går efter at spare nogle penge.«

På grund af sommerferie har det ikke været muligt at få en kommentar fra regeringens ordfører på området.

BRANCHENYT
Læs også