Serier
0

Bagmandspolitiet indleder efterforskning af hvidvasksagen i Danske Bank

Der er modtaget flere politianmeldelser rettet mod Danske Bank, lyder det fra anklagemyndigheden, som oplyser, at Bagmandspolitiet nu har startet en egentlig kriminalefterforskning af hvidvask-sagen i Danske Bank.

Hvidvask i Danske Bank
Jens Nørgaard Larsen

Bagmandspolitiet i Danmark, SØIK, starter en efterforskning af Danske Bank for mulige lovovertrædelser i forbindelse med hvidvask i bankens estiske filial.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse mandag. Her fremgår det, at efterforskningen er møntet på transaktioner, der kan være led i hvidvask for et større milliardbeløb i bankens filial i Estland.

- Vi har grundet sagens meget alvorlige karakter og omfang fulgt sagen tæt gennem længere tid, men af gode grunde har vi naturligt holdt kortene tæt til kroppen.

- Nu er vi så langt, at jeg kan bekræfte, at vi i SØIK har åbnet en efterforskning med henblik på at undersøge, om vi i Danmark kan rejse straffesag mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Sagen har længe internt været meget højt prioriteret, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen i meddelelsen.

Han bekræfter desuden, at der er modtaget flere politianmeldelser rettet mod Danske Bank i sagen. Berlingske Business har tidligere berettet, at det hvidvaskede beløb angiveligt lyder på mindst 53 mia. kr.

Hos Danske Bank oplyser chefjurist Flemming Pristed, at banken naturligvis står til rådighed for SØIK i deres efterforskning.

- Vi har løbende en god og konstruktiv dialog med myndighederne, og vi står til rådighed, hvis der er spørgsmål, som anklagemyndigheden ønsker vores hjælp til at få yderligere belyst, siger Flemming Pristed i en mailkommentar til Ritzau Finans.

SØIK oplyser, at det i sin efterforskning vil inddrage oplysninger og materiale fra Finanstilsynet i Danmark, og at det er i dialog med en række internationale samarbejdspartnere.

Det understreges samtidig, at der allerede er indhentet et meget omfattende efterforskningsmateriale, om end der dog ikke kan siges noget om, hvorvidt det ender med en straffesag.

- Det er for tidligt at sige, om vi ender med at rejse straffesag, og i sidste ende er skyldsspørgsmålet også op til domstolene. Jeg kan dog helt generelt sige, at hvidvaskkriminalitet har store skadevirkninger på vores samfund, og loven indeholder stærke sanktionsmuligheder, hvis finansielle virksomheder ikke gør tilstrækkeligt for at undgå, at sorte penge bliver vasket hvide, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Han kan på nuværende tidspunkt dog ikke udtale sig om tidshorisonter.

I forhold til en eventuel bødestørrelse henvises til hvidvaskloven og det bagvedliggende EU-direktiv, hvor der står, at sanktionerne for overtrædelse af hvidvaskloven skal være effektive, forholdsmæssige og have en afskrækkende effekt.

- I praksis tager fastsættelsen af bøder udgangspunkt i størrelsen af de samlede mistænkelige transaktioner, som en finansiel institution ikke har håndteret korrekt. Det betyder, at bøden væsentligt overstiger fortjenesten, fremgår det af meddelelsen fra SØIK.

Danske Bank selv er i øjeblikket i færd med at lave en undersøgelse af sagen, og resultatet ventes at komme i september.

BRANCHENYT
Læs også