Erhverv

Færre svin slagtes i Danmark: Men kurven kan vende i år

Til 2017 har svineslagtninger på dansk grund været faldende. Smågrise bliver i stigende grad eksporteret.

Antallet af slagtninger herhjemme lød sidste år på 17,5 millioner grise Foto: Line Ørnes Søndergår

Der blev slagtet færre svin på dansk grund sidste år.

Antallet af slagtninger herhjemme lød sidste år på 17,5 millioner grise, viser en analyse fra Danmarks Statistik.

Slagtningerne toppede i 2004 på 23 millioner, men siden har kursen frem til sidste år været nedadgående. Til gengæld er eksporten af levende smågrise i kraftig vækst.

De færre slagtninger i Danmark har været en medvirkende årsag til, at antallet af ansatte på de danske slagterier er faldet.

Det hænger også sammen med, at slagterierne er blevet mere effektive, og at der er sket et skift i, hvilke produkter der bliver fremstillet.

Ifølge Landbrug & Fødevarer er kurven vendt i 2018, hvor antallet af slagtninger på dansk grund er steget med fire procent frem til nu.

Eksporten af levende smågrise er steget de seneste år, og sidste år blev der eksporteret 14,2 millioner smågrise til udlandet.

Langt de fleste ender i Tyskland eller Polen, mens en mindre andel ryger til Italien og Holland.

Den samlede eksport af levende svin og svinekød var i 2017 på 26,2 milliarder kroner, hvilket svarer til knap fire procent af Danmarks samlede eksport.

Slutprodukterne ender i sidste ende i lande som Tyskland, Japan og Storbritannien, der samlet aftager omkring halvdelen af den samlede danske eksport.

Samlet set var der omkring 1. juli 12,9 millioner svin i Danmark, og langt størstedelen er i Jylland.

Der er en klar tendens til, at de danske svineproducenter samler sig på større og mere specialiserede bedrifter.

Danmark er fortsat en af de største svinenationer i Europa, da 8,5 procent af den samlede bestand i EU er på dansk grund. Kun Holland har flere svin per kvadratkilometer landbrugsareal end Danmark.

Ud af den samlede svinebestand er 144.000 økologiske - svarende til 1,1 procent af alle svin. Den økologiske andel er steget fra 40.000 i 2010.

Læs også
Top job