Erhverv

Rigsrevisionen kaster sig over regnskabspolitiet

Rigsrevisionen kaster sig nu ud i en kulegravning af konsekvenserne af de lempede krav om revision af mindre virksomheder – og om Folketinget har fået alle nødvendige oplysninger undervejs. Den samlede beretning kan afleveres næste sommer.

Det var formanden for Statsrevisorerne, der i juni afleverede en anmodning til Rigsrevisionen om at grave sig ned i den lempede revisionspligt. Foto: Jens Dresling

Fik Folketinget tilstrækkeligt at høre om Skats dybe skepsis over en lempet revisionspligt?

Har lempelsen reelt været en lettelse for de mindre virksomheder?

Eller har lempelserne været en dyr omgang i form af flere fejl og mangler i regnskaberne?

Det er nogle af de spørgsmål, som Rigsrevisionen har besluttet at kaste sig over i en ”større undersøgelse” af området. Det meddeler den i et notat, og Rigsrevisionen siger dermed ja til en anmodning, som Statsrevisorerne sendte i juni i år.

Lempede krav

Siden 2006 er der sket betydelige lempelser i kravene til revision for virksomheder. Motivet har overordnet været at fri de mindre virksomheder for unødvendige omkostninger.

Lempelserne gælder de såkaldte regnskabsklasse B-virksomheder, dvs. anpartsselskaber og aktieselskaber med begrænset hæftelse og med en balancesum på under 44 mio. kr. , en omsætning på under 89 mio. kr. og under 50 ansatte.

De havde frem til 2006 revisionspligt.

2006: Mindre virksomheder med en omsætning på op til 3 mio. kr. i omsætning kan fravælge revision.

2011: Grænsen for valgfri revision rykkes op fra 3 mio. kr. til 8 mio. kr. i omsætning.

2013: Regnskabsklasse B-virksomheder med en omsætning på over 8 mio. kr. kan vælge at erstatte revision med en udvidet gennemgang af regnskabet. Holdingselskaber med en omsætning op til 8 mio. kr. kan fravælge revision.

Kilde: FSR

Lempelsen af de små og mellemstore virksomheders pligt til at få revideret deres regnskab af en revisor er sket løbende siden 2006. Efterhånden har over 100.000 virksomheder fravalgt revision, og det er fortsat stigende – det viser nye tal fra brancheorganisationen FSR Danske Revisorer.

FSR har i årevis advaret om, at der i de regnskaber, der ikke længere bliver revideret, er mange fejl og mangler.

Det var også Skats bekymring tilbage i 2012, da Skat af Erhvervsministeriet blev bedt om at komme med en kommentar til de mulige konsekvenser af lempelsen.

Hvis flere virksomheder får lov at slippe for at få en revisor til at kigge regnskabet igennem, vil det føre til »en væsentlig svækkelse af regelefterlevelsen« på skatteområdet - »med et stigende skattegab« til følge, skrev Skat i et høringssvar.

Men svaret fik Folketinget ikke, og lempelsen blev gennemført.

Skats advarsel kom først frem i maj i år, da TV2 fandt dokumentet, og det fik Statsrevisorerne til at bede Rigsrevisionen kigge nærmere på sagen.

Revisionsandel

Samtidig bad Statsrevisorerne om en større kulegravning af lempelsen – om den virker efter hensigten, om den har uheldige konsekvenser, og hvad det har kostet at overvåge og opdage uregelmæssigheder i de berørte virksomheder – virksomheder der ikke betaler, hvad de skal i skat og moms.

På revisorernes årsmøde tidligere på ugen sagde skatteminister Karsten Lauritzen, at der er fejl i hver anden virksomheds skat og/eller moms.

Han erklærede sig personligt villig til at se på en skærpelse af revisionspligten – det kunne være over for virksomheder, der ikke har betalt, hvad de skal, eller det kan være over for brancher, man mener, har særligt store udfordringer.

Skatteministeren forventer, at der kommer et udspil fra regeringen i løbet af efteråret – altså længe før Rigsrevisionen forventer at kunne offentliggøre sin undersøgelse i sommeren 2019.

Læs også
Top job