Erhverv

Bavarian: Indleder fase 2-kombinationsstudie mod blærekræft

Biotekselskabet Bavarian Nordic har indledt et nyt fase 2-studie med immunterapikandidaten CV301 og atezolizumab til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk blærekræft.

Foto: Philip Davali Foto: Philip Davali

Atezolizumab er en checkpointhæmmer fra schweiziske Roche.

Forsøget ventes at rekruttere i alt 68 patienter i to faser. I første fase vil 40 pct. blive rekrutteret, og konstateres der en objektiv responsrate på 25 pct., vil man rekruttere de resterende patienter i den anden del af studiet.

Det oplyser selskabet tirsdag aften i en meddelelse til fondsbørsen.

- Dette forsøg udgør endnu et stort skridt i udviklingen af vores CV301-program og i forståelsen af vaccinens potentiale i blærekræft, lyder det fra administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, i meddelelsen.

- Vi håber, at de prækliniske resultater, der har vist synergieffekter ved kombinationsbehandlingen med CV301 og checkpointhæmmere, vil blive omsat til en reel ny behandlingsmulighed for patienterne, der lever med denne sygdom.

Bavarian Nordic oplyser, at CV301 er er rettet mod to "tumorassocierede antigener", CEA og MUC1, med relativ høj forekomst i en række solide tumorer, inklusive blærekræft.

I prækliniske forsøg har man noteret, at vaccination med præparatet har medført et øget antal T-celler, som infiltrerer tumoren, hvilket i sin tur øger PD-L1 på cellerne i tumoren, hvorved der kan opnås større respons hos patienter, som ellers ikke drager fordel af behandling med checkpointhæmmeren.

- Forsøget er et single-arm, multicenter forsøg, der er udformet til at undersøge kombinationen af CV301 og atezolizumab som førstelinjebehandling afpatienter med blærekræft, der ikke er egnet til behandling med cisplatin-holdig kemoterapi og som andenlinjebehandling af patienter, der tidligere har været behandlet med cisplatin-holdig kemoterapi, skriver Bavarian Nordic.

Læs også
Top job