Erhverv

TDC fik driftsoverskud i andet kvartal på 2 mia. kr.

Første kvartalsregnskab som unoteret viser en omsætning på fem mia. kr.

Første kvartalsregnskab fra TDC efter afnoteringen fra børsen og efter et konsortium bestående af ATP, PFA, PFA og australske Macquarie overtog selskabet. Foto: Ole Hartmann Schmidt

TDC har afleveret sit første regnskab som unoteret selskab efter et konsortium bestående af ATP, PFA, PFA og australske Macquarie overtog selskabet og afnoterede det fra børsen.

Der er tale om tal for andet kvartal, og de viser en omsætning på godt fem mia. kr. for TDC Group og et driftsresultat i kvartalet på to mia. kr.

Der er stort set ingen sammenligningstal med tidligere resultateter, og det giver heller ikke mening, da kapitalstrukturen er ændret væsentligt.

Men målt i danske kroner - selskabet opererer i både Danmark og Norge - var der en mindre tilbagegang i forhold til samme periode sidste år.

Omsætningen i Danmark er dog med 4,3 mia. kr. væsentlig større end i Norge med 773 mio.kr.

Omsætningen for hele gruppen gik marginalt tilbage med 0,1 pct., mens driftsresultatet bakkede med 1,4 pct.

På de enkelte område var det tilbagegang i bruttoresultatet på 1,3 pct. for "Internet & Network", en fremgang i "Mobility Services" på 7,9 pct. og en tilbagegang på "TV" på 8,9 pct.Desuden var der en tilbagegang for "Landline Voice" på 13,7 pct.

Læs også
Top job