Erhverv

Milliarddyrt H.C. Andersen-projekt ser fremgang - det gør kommunen ikke

På et møde i den forgangne uge tog teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune stilling til et milliarddyrt H.C. Andersen-projekt. Om mødets udfald var et fremskridt for projektet, er der dog uenighed om.

H.C. Andersen Adventure Tower vil bestå af et højhus på 280 meter og en tilhørende forlystelsespark. Illustration: H.C. Andersen Adventure Tower

Er det storstilede højhusprojekt H.C. Andersen Adventure Tower (HCAAT) i København kommet tættere på realisering?

H.C. Andersen Adventure Tower
  • Projektet udgøres af et tårn på 280 meter med observationsplatform, restaurant og sky bar
  • Hertil kommer en omkringliggende forlystelsespark, en offentlig park, et metroprojekt og almene boliger til unge og studerende
  • Det hele skal ligge i Københavns Nordhavn
  • Byggeriet vil i alt fylde 127.500 kvadratmeter
  • Prisen er 6,5 mia. kr. for projektet

Det spørgsmål er der bestemt ikke enighed om efter et møde mandag i sidste uge i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

Ifølge idémanden bag det 6,5 mia. kr. dyre H.C. Andersen-projekt, Kurt Immanuel Pedersen, er der fremskridt at spore.

»Udvalget har fundet en konstruktiv løsning, der kan give os mulighed for lokalplan i 2021, som kan lede til en ibrugtagning af oplevelsesparken og højhustårnet (H.C. Andersen-projektet, red.), når Nordhavnstunnelen er færdiggjort, forventeligt i 2027,« skrev han efter mødet i en kommentar til en række medier, herunder Finans.

Men den udlægning og fortolkning kan de ikke genkende på Københavns Rådhus.

Direkte adspurgt, hvorvidt kommunen er enig i Kurt Immanuel Pedersens udlægning af, at det store projekt er kommet et skridt nærmere realisering, konstaterer Teknik- og Miljøforvaltningen i et skriftligt svar til Finans:

»Der er ikke noget i udvalgets beslutning, der har bragt projektet nærmere en realisering.«

Forvaltningen oplyser, at der på mødet i sidste uge var flertal blandt politikerne for at holde fast i den nuværende planlægning, der først åbner for en lokalplan i 2025 i området, hvor H.C. Andersen-projektet vil ligge.

Samtidig blev det på mødet nedstemt på nuværende tidspunkt at give mulighed for en lokalplan senest i 2021.

»Samlet set betyder beslutningerne, at forvaltningerne ikke har grundlag for at fremlægge en planlægning i Nordhavn udover de allerede aftalte 870.000 kvadratmeter i Indre Nordhavn, der tidligst kan vedtages to år før Nordhavnstunnelens åbning, det vil sige tidligst i 2025 og ikke tidligere,« skriver Teknik- og Miljøforvaltningen til Finans.

En lokalplan senest i 2021 er afgørende for, at H.C. Andersen-projektet kan blive til noget, har Kurt Immanuel Pedersen flere gange forklaret.

Når han uenig i, at projektet ikke er kommet nærmere en realisering, skyldes det en tilføjelse, der også blev vedtaget på mødet i Teknik- og Miljøudvalg i sidste uge.

Her åbner udvalget for, at forvaltningen vil se på sagen igen, hvis H.C. Andersen-projektet kommer med "en juridisk løsning", der giver kommunen mulighed for ikke at give grønt lys for, at byggeriet og anlægget omkring højhuset kan tages i brug, før Nordhavnstunnelen åbner. Det vil sige før en infrastruktur er tilgængelig, der kan få trafikken til området til at flyde lettere.

Den »juridiske løsning« er ifølge Kurt Immanuel Pedersen, at H.C. Andersen-projektet laver en klausul i sin grundkøbsaftale med Københavns Kommunes udviklingsselskab By & Havn om, at H.C. Andersen-projektet først bliver taget i brug, når Nordhavnstunnelen står færdig.

Denne klausul skal ifølge Kurt Immanuel Pedersen gøre det muligt at få en lokalplan i hus i 2021.

»Netop denne forudsætning om en juridisk klausul, der umuliggør åbning af HCAAT-projektet, før Nordhavnstunnelen er færdiggjort, er hele grundlaget for muligheden for en lokalplan før 2025. Vi har aldrig påstået, at vi har sikkerhed for lokalplan i 2021, som kunne give adgang til ibrugtagning af HCAAT-projektet i 2027,« skriver han i en mail til Finans.

Hos By & Havn har man endnu ikke truffet beslutning i forhandlingerne med H.C. Andersen-projektet.

»Vi er opmærksomme på klausulen, og det vil indgå i de forhandlinger, der for nuværende er i sin indledende fase,« skriver Kristian Wederkinck Olesen, kommunikationschef i By & Havn, i en mail til Finans.

H.C. Andersen Adventure Tower-projektet består af et højhus på 280 meter og en omkringliggende forlystelsespark. Derudover består projektet af en offentlig park, metrostation og almene boliger. Projektet er tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels.

Rettelse: I den første version af denne artikel, publiceret søndag den 7. oktober, havde Kurt Immanuel Pedersen ikke haft lejlighed til at forholde sig til, at Københavns Kommune ikke deler hans vurdering af, at mødet i Teknik- og Miljøudvalget bragte HCAAT-projektet nærmere en realisering. Derfor genpublicerer Finans nu en opdateret version af artiklen tilføjet Kurt Immanuel Pedersens kommentarer til forskellen i vurderingerne af mødets udfald.

BRANCHENYT
Læs også