Erhverv
BREAKING

12-årig arvede dansk slot: Nu er milliongæld slettet

Underskud er vendt til overskud på Valdemars Slot, efter en kreditor har eftergivet gæld for 10 mio. kr. Men driften hænger stadig ikke sammen.

Valdemars Slot har været ejet af adelsslægten Iuel siden 1678. Nu har 13. generation arvet slottet. Foto: Klaus Gottfredsen

Som bare 12-årig arvede Alexander Fleming det historiske Valdemars Slot fra sin morfar, lensbaron Niels Iuel-Brockdorff, der døde i begyndelsen af 2017.

Lensbaronen afleverede imidlertid slottet som en økonomisk ruin med negativ egenkapital og høj milliongæld.

Men nu kan den 14-årige Alexander Fleming, der er søn af tv-baronessen Caroline Fleming, glæde sig over, at en kreditor har eftergivet 10,4 mio. kr. af slottets gæld og samtidig forlænget tilbagebetalingsvilkårene for den resterende gæld.

Det betyder, at selskabet bag Valdemars Slot for første gang siden sin oprettelse i 2011 kan præsentere et overskud. Det viser et nyt regnskab.

I regnskabsåret 2017/2018 blev det således til et overskud efter skat på knap 6 mio. kr. Det skyldes dog udelukkende gældseftergivelsen.

Driften på slottet hænger stadig ikke sammen, da den er negativ med 2,7 mio. kr. Det var dog cirka 1 mio. kr. bedre end året forinden.

Egenkapitalen er stadig negativ, hvilket betyder, at fremtiden for slottet fortsat er usikker.

»Selskabets fortsatte drift er forbundet med en vis usikkerhed, men det er ledelsens vurdering, at der er opnået tilsagn om de nødvendige kreditfaciliteter,« står der i det nye regnskab.

Valdemars Slots direktør, Frits Thorarinsson, er desuden ved at være fortid som slottet øverste chef.

»Jeg har været fritstillet det seneste halve år og fratræder ved udgangen af november,« siger han til Fyens Stiftstidende.

Frits Thorarinsson fortsætter dog som direktør i selskabet Nørreskoven A/S, der har Alexander Flemings far, Rory Fleming, som ejer.

Nørreskoven A/S har adresse på Valdemars Slot og har skovdrift og udlejning af huse som sit formål.

Valdemars Slot blev bygget af Kong Christian 4. i årene 1639 til 1644. Siden 1678 har slottet tilhørt adelsslægten Iuel, og slottet er med Alexander Fleming ejet af 13. generation.

Slottet er beliggende i Svendborg Kommune og har et areal på 783 hektar.

BRANCHENYT
Læs også