Erhverv

Skattefri overdragelse af næringsejendomme

En handelsvirksomhed med fast ejendom kan efter omstændighederne deles op i flere virksomheder, som hver for sig kan overdrages til børn m.fl. med skattemæssig succession.

For at lette generationsskifter i erhvervslivet kan erhvervsvirksomheder overdrages med skattemæssig succession, når overdragelsen sker til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn, en samlever eller nære medarbejdere.

Den skattemæssige succession indebærer, at overdrageren ikke skal betale skat af sin fortjeneste ved overdragelsen. I stedet overtager erhververen af virksomheden overdragerens forpligtelse til at betale skatten. På den måde udskydes beskatningen af fortjenesten. Det er med til at sikre, at virksomhedens likviditet ikke belastes ved generationsskifter...

Læs også
Top job