Erhverv

Alm. Brand lancerer aktieløn til medarbejderne i stedet for kontanter

Det bliver nu muligt for medarbejdere i Alm. Brand at få lønnen udbetalt i aktier i stedet for penge på en lønkonto.

Foto: Alm. Brand

Ansatte i Alm. Brand kan i det nye år vælge at få en del af lønnen udbetalt som aktier i stedet for kontanter. 

Medarbejderne kan gå op til 20 pct. ned i løn mod at få tildelt aktier i Alm. Brand A/S. Aktielønsordningen er omkostningsneutral for Alm. Brand-koncernens selskaber, oplyser koncernen.

Ordningen giver fire årlige tildelinger "på den femte hverdag efter offentliggørelse af kvartalsrapporter i overensstemmelse med selskabets finanskalender".

- Første tildeling finder således sted 13. maj 2019. De tildelte aktier har karakter af fast løn, og aktierne er frit omsættelige fra tildelingstidspunktet, skriver Alm. Brand i en meddelelse til fondsbørsen.

Det vurderes, at ordningen maksimalt vil andrage et antal aktier svarende til en samlet kursværdi på 65 mio. kr. Ordningen er godkendt af Finanstilsynet og gælder for 2019.

Inden medarbejderne kan få aktier i stedet for løn, skal aktielønsordningen godkendes på den ordinære generalforsamling 29. april.

Læs også
Top job