Erhverv

DSB mister passagerer – og bundlinjen er under pres

Engangsposter har hevet resultatet i DSB op. Skræller man dem væk, dykker resultatet før skat med mere end 50 pct.

Der er stadig færre, der tager toget. Foto: Jonas Olufson

DSB har kørt endnu et overskud hjem, men presset på det statsejede jernbaneselskab er langtfra forsvundet. Det viser årsregnskabet for 2018, som DSB har offentliggjort torsdag formiddag.

Ved første øjekast er det et regnskab med fremgang på bundlinjen. Resultatet før og efter skat på henholdsvis 568 mio. kr. og 450 mio. kr. er steget betragteligt i forhold til 2017, men det er i høj grad drevet af poster af engangskarakter.

Skræller man disse poster fra, ender resultatet før skat, hvor der er korrigeret for poster af engangsindtægter, på 247 mio. kr. Det svarer til et fald på 55 pct. sammenlignet med i fjor, hvor tallet lød på 548 mio. kr.

»Den væsentligste årsag til det lavere resultat er reduceret kontraktbetaling med 207 mio. kr. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og DSB indgik i december 2017 en tillægskontrakt til den gældende 10-årige trafikkontrakt. Tillægskontrakten reducerer kontraktbetalingen med i alt 2,3 mia. kr. i trafikkontraktens restløbetid fra 2018 til 2024,« skriver DSB.

Det er ikke kun på bundlinjen, at DSB er under pres. Det samme er tilfældet på toplinjen, hvor omsætningen fortsatte med at falde i takt med, at færre tager toget. I 2018 blev der foretaget 186,7 mio. rejser med DSB inden for landets grænser. Det er et fald på 1,1 mio. rejser sammenlignet med 2017.

S-tog har mistet 1,5 mio. rejser – ifølge DSB hovedsageligt på baggrund af store sporarbejder – mens trafikken over Storebælt er faldet med 5 pct.

»Tilbagegangen i trafikken over Storebælt skyldes en skærpet konkurrencesituationen, hvor især biltrafikken vinder markedsandele. Endvidere har nedsættelsen af broafgiften over Storebælt i 2018 øget konkurrencepresset på toget yderligere. Også bustrafikken mellem landsdelene vokser,« skriver DSB i regnskabet.

I kampen om de rejsende over Storebælt sænkede DSB i maj priserne for pendlerkort over Storebælt med 15 pct., ligesom DSB udbød flere orange-billetter.

»Det er et DSB i god økonomisk form, der er parat til at tage kampen op med busser og biler om markedsandele. Vi skal derigennem yde vores bidrag til mindre trængsel og en mere klimavenlig transport,« udtaler Flemming Jensen, adm. direktør i DSB, i forbindelse med regnskabet.

Selv om DSB altså ifølge den administrerende direktør er klar til at tage kampen op, vil det ikke kunne aflæses i et bedre resultat i 2019. Faktisk venter DSB her en tilbagegang.

»DSB forventer et nul-resultat før skat og poster af engangskarakter. Året vil være præget af store sporarbejder med deraf følgende øgede omkostninger til erstatningskørsel og faldende passageromsætning. Hertil kommer øget konkurrence, som ligeledes vil presse indtægterne,« skriver DSB.

10 idéer, der kan ændre Danmark
Ny serie fra FINANS: Følg 10 visionære og innovative iværksættere og deres idéer, der har potentialet til at redefinere dansk erhvervsliv.
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også