Erhverv

DSB skærer 100 stillinger i administrationen

DSB skærer med udgangen af marts i administrationen. I alt bliver omkring 100 stillinger nedlagt. Det oplyser DSB i en pressemeddelelse mandag.

Arkivfoto: Casper Holmenlund Christensen

- Eftersom der har været tilbageholdenhed med genbesættelse af ledige stillinger, kan antallet af opsigelser reduceres, men cirka 60 medarbejdere vil blive opsagt med udgangen af marts, skriver DSB.

- Det endelige antal afhænger af, hvor mange der vil tage imod et tilbud om frivillige fratrædelsespakker.

Der bliver tale om både ledere og medarbejdere, oplyser DSB.

I regnskabet for 2018 kunne DSB præsentere et fald i omsætningen fra passagerer på 93 millioner kroner. Derudover fik DSB færre penge fra staten.

I samme regnskab kunne man læse, at DSB allerede sidste år nedbragte omkostninger, svarende til at der forsvandt 100 stillinger.

Direktør i DSB Flemming Jensen forklarer, at de fyringer, der præsenteres mandag, skyldes ny konkurrence og færre opgaver.

- DSB er udfordret af stigende konkurrence fra billigere biler og busser samt overdragelse af strækninger til andre operatører, siger han i pressemeddelelsen.

- Det betyder, at vi løbende skal minimere vores omkostninger og tilpasse virksomheden til fremtidens krav, herunder en mere effektiv administration og en yderligere reduktion af medarbejderstaben.

Flemming Jensen siger, at den nye fyringsrunde bringer DSB "tættere på" målsætningen om at spare 25 procent på administration. Men der vil løbende blive kigget på flere tiltag ifølge DSB-direktøren.

I regnskabet fra februar oplyste DSB også, at der i 2018 var et fald i antal passagerer.

I 2018 blev der foretaget 186,7 millioner rejser med DSB inden for landets grænser. Det var et fald på 1,1 millioner rejser sammenlignet med 2017.

S-tog mistede 1,5 millioner rejser - ifølge DSB hovedsageligt på baggrund af store sporarbejder - mens trafikken over Storebælt faldt med fem procent.

DSB oplyste i februar, at man forventer en yderligere tilbagegang i regnskabet for 2019.

- DSB forventer et nulresultat før skat og poster af engangskarakter. Året vil være præget af store sporarbejder med deraf følgende øgede omkostninger til erstatningskørsel og faldende passageromsætning. Hertil kommer øget konkurrence, som ligeledes vil presse indtægterne, skrev DSB.

Læs også