Serier
0

Finanstilsynet advarer danskere i tilfælde af no-deal Brexit

Tilsynet vil udstede en bekendtgørelse den 30. marts i tilfælde af, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Brexit - britisk farvel til EU
Finanstilsynet opfordrer kunder til at holde sig orienteret om de britiske finansielle virksomheders udmeldninger, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale. Foto: Dylan Martinez/Reuters

Det kan få store konsekvenser for danskere og danske virksomheder, hvis Storbritannien forlader EU uden en brexit-aftale, advarer Finanstilsynet.

Bl.a. kan danskere, der har forsikringer hos britiske forsikringsselskaber, bevare deres aftaler frem til udløb, dog senest frem til udgangen af 2020.

»Forsikringsselskaberne kan fortsat servicere eksisterende policer, men de må ikke forlænge dem eller tegne nye policer. Derfor bør danske forsikringstagere tage nødvendige skridt til at sikre sig, at de fortsat har den rette forsikringsdækning, herunder finde et andet forsikringsselskab og tegne nye policer, når de eksisterende policer udløber,« skriver Finanstilsynet.

Tilsynet gør opmærksom på en række væsentlige punkter for danske virksomheder samt kunder i britiske finansielle virksomheder, da Storbritannien vil være tredjeland i forhold til EU-lande, hvis de går ud af EU uden en aftale.

Overblik
  • Hold dig orienteret om konsekvenserne ved et no-deal Brexit, hvis du er kunde i en britisk finansiel virksomhed
  • Danske kunder i et forsikringsselskab med hovedsæde i Storbritannien skal være opmærksomme på, at deres forsikringer kan ændre sig
  • Et no-deal Brexit stiller Storbritannien som et tredjeland
  • Danske virksomheder skal holde øje med aktiviteter med britiske finansielle virksomeder, der efter et no-deal Brexit kan være ulovlige
  • Britiske finansielle virksomheder kan ikke tilbyde tjenesteydelser uden nye tilladelser
Kilde: Finanstilsynet

Britiske finansielle virksomheder er bl.a. banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og kapitalfonde.

Dermed forsvinder retten til at etablere og drive virksomhed i EU for finansielle virksomheder i Storbritannien.

Her er de fem vigtigste punkter fra Finanstilsynet:

  • Danskere, der er kunde i et forsikringsselskab med hovedsæde i Storbritannien, skal være opmærksomme på, at deres forsikringsforhold kan ændre sig ved et no-deal brexit. Finanstilsynet kan kun sikre deres policer frem til udgangen af 2020.
  • Danske virksomheder skal være opmærksomme på, om de har aktiviteter med britiske finansvirksomheder, som efter et no-deal brexit ikke længere vil være lovlige. Aktiviteterne vil kræve nye tilladelser.
  • De britiske finansielle virksomheder vil ikke længere kunne tilbyde tjenesteydelser til Danmark. Det kræver også fornyede tilladelser, og Finanstilsynet opfordrer derfor danske virksomheder til at afklare det med de virksomheder, de samarbejder med.
  • Investeringsselskaber og kreditinstitutter får mulighed for at søge om tilladelse til ’grænseoverskridende at udøve investeringsservice og -aktiviteter i Danmark til godkendte modparter eller professionelle kunder’. For at tilladelsen kan blive godkendt, skal en række krav være opfyldt. F.eks. skal Finanstilsynet kunne udveksle oplysninger med tilsynsmyndighederne i Storbritannien.
  • Finanstilsynet opfordrer kunder, der har indgået aftaler om finansielle tjenesteydelser direkte med britiske finansvirksomheder, til at opsøge information om konsekvenserne ved aftalen.
BRANCHENYT
Læs også