Erhverv

Nedrivningsselskab får stor bøde i kartelsag

Også to ledende medarbejdere i firmaet har fået personlige bøder på hver 25.000 kr.

Nedrivningsselskabet J. Jensen har fået en bøde på 1.000.000 kr. for i gentagne tilfælde at aftale priser med en konkurrent - også kaldet kartelvirksomhed.

Det er retten i Hillerød, der har idømt bøden som også har ramt to ledende medarbejdere personligt. De skal hver af med 25.000 kr. i bøde.

Firmaet og de to medarbejdere er endda "heldige" i den forstand, at priskoordineringen er sket før 2013. Dermed har de fået lavere bødestraffe end efter den ny lovgivning som trådte i kraft 1. marts 2013.

»Virksomheden har udvekslet priser med en konkurrent i forbindelse med fire nedrivningsentrepriser. Den form for tilbudskoordinering er ulovlig. Når konkurrencen om opgaverne fordrejes på den måde, medfører det almindeligvis højere priser til skade for forbrugerne,« udtaler direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald i en pressemeddelelse.

Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen har i fire tilfælde i perioden fra juni til december 2011 udvekslet tilbud med en konkurrent i strid med konkurrenceloven.

Overtrædelserne er sket i forbindelse med nedrivningsopgaver på Fredensborg Slot, Amager Hospital, Ellebjerg Skole og DTU.

Retten har ved fastsættelse af bøden til virksomheden lagt vægt på antallet af forhold, den samlede tilbudssum, varigheden, virksomhedens omsætning, at forholdene er begået forsætligt samt at virksomheden ikke har opnået nogen økonomisk gevinst.

Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen.

Efter de indledende undersøgelser foretog Konkurrencerådet i april 2016 anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

SØIK - også kaldet Bagmandspolitiet - har siden efterforsket sagen og rejst tiltale mod flere virksomheder.

I sagskomplekset er virksomhederne tiltalt for at have koordineret tilbud i perioden fra maj 2011 til oktober 2013. Der er afsagt domme i fire andre sager, og der er nu givet bøder for i alt 10 millioner kroner til virksomhederne og bøder på 825.000 kroner til medarbejdere.

En af dommene er under anke. Flere sager i komplekset ventes behandlet ved domstolene i løbet af de kommende måneder, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

BRANCHENYT
Læs også